exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Papildomas finansavimas ERASMUS+ dalyviams

Data

2016 07 08

Įvertinimas
0

Švietimo mainų paramos fondas kviečia Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, dėstytojus ir darbuotojus, turinčius specialiųjų poreikių ir dalyvaujančius „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse ir šalyse Partnerėse teikti paraiškas papildomai paramai gauti.

 

Paraiškas gali teikti asmenys, turintys speicialiųjų poreikių, kurie yra:

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai ir dalyvauja „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse t. y.:

 - studentai, vyksiantys į dalines studijas ir (arba) praktiką;
 - dėstytojai, vyksiantys  į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;
 - darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.

2. Programos šalių įmonių ir (arba) organizacijų atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

3. Studentai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamas dalines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.

4. Dėstytojai ir darbuotojai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamus dėstymo ir (arba) mokymosi vizitus Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

- papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas Jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.

- lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Svarbu pažymėti, kad:

- papildoma parama neskiriama išlaidoms, kurias specialiųjų poreikių turintis asmuo patiria kasdien būdamas Lietuvoje, nebent tos išlaidos dėl kainų skirtumo užsienyje ženkliai padidėja.

- papildoma parama neskiriama tam, kad būtų padengtos visos papildomos su mobilumo veiklomis užsienyje susijusios išlaidos. Papildoma parama gali būti skiriama tik išlaidoms, susijusioms asmens su liga ir (arba) negalia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, papildomai skirta parama turės būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis. Dėl šios priežasties kartu su paraiška būtina pateikti priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomo finansavimo, kainas toje šalyje, į kurią vyksite. Tuo atveju, jei papildoma parama Jums bus skirta, grįžę iš programos „Erasmus+“ mobilumo veiklos turėsite pateikti Jus siunčiančiai Lietuvos aukštajai mokyklai ataskaitą dėl papildomos dotacijos specialiesiems poreikiams ir visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

 

 Daugiau informacijos rasite čia