Paminėta tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Data

2015 12 07

Įvertinimas
0
tarptautinėneigaliujudiena.jpg

1983 m. pasaulyje pradėta aktyviai supažindinti visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis, siekti, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. Bemaž po 10 metų, 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu būtų organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems.

 

Raimonda Karosaitė

 

Šį mėnesį mūsų šalyje nuvilnijo visa eilė renginių, skirtų Tarptautinei neįgaliųjų dienai, kurią pažymėti buvome kviečiami bendruomenėse, o gruodžio 3-ąją – susitikti prie Lietuvos televizijos ekranų - pažiūrėti tiesioginės laidos apie žmones, šiek tiek kitokius nei visi, tačiau nepalūžusius ir negandoms nepasidavusius.

Su problemomis, iškylančiomis neįgaliesiems, susipažinome ne tik per televiziją.

Gruodžio 4-ąją Valstybinis studijų fondas sulaukė dviejų svečių : Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiojo specialisto Aliaus Ambro ir lapkričio 22 d. L.R.T. KLASIKOS programoje rodytos laidos „Arčiau manęs“ herojaus Raigardo Daragano tėčio Rimanto.

Susitikimas įvyko švietimo ir mokslo viceministrės Svetlanos Kauzonienės patarimu.

Tie, kas žiūrėjo „Arčiau manęs“ laidą, žino, kad 12-tokas ir Balio Dvariono muzikos mokyklos moksleivis Raigardas Daraganas iš prigimties – neregintis.

tarptautinėneigaliujudiena

12-oko Raigardo Daragano tėtis Rimantas ir Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Alius Ambras.

 

Pasak Raigardo tėčio, jo sūnus abiturientas Raigardas yra tvirtai apsisprendęs studijuoti muzikos mokslus kolegijoje arba akademijoje. Todėl jam svarbu žinoti, kas jo laukia aukštojoje mokykloje, suprasti, kaip tam geriau pasiruošti, kokiomis studentams, turintiems negalią, teikiamomis lengvatomis – pasinaudoti.

Aliaus Ambro asmenine nuomone – tuos dalykus, kuriuos geriausiai išmanai, iš tikrųjų ir reiktų toliau stiprinti. Aukštųjų mokyklų autonomijos valia šiandien apsprendžia kaip integruoti neįgaliuosius į studijas. Susipažinus su užsienio aukštosiose mokyklose vykdomų projektų patirtimi, Lietuvos aukštosioms mokykloms tikrai nepakenktų būti lankstesnėms vykdant įvairiausias projektines veiklas (tobulinant studijų programas, pritraukiant kuo daugiau darbui su specialiųjų poreikių turinčiais studentais pasiruošusių specialistų (pvz. , išmanančiųjų brailio raštą).

Kristina

 

Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja Kristina Novickienė papasakojo apie studentų galimybes pateikti Fondui paraišką paskolai gauti, suteikiant įgaliojimą tai atlikti, atsidarius sąskaitą banke specialiųjų poreikių turinčio studento vardu.

Taip pat paminėjo, kad palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų.

Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, tai privalo nurodyti pildydamas prašymą-anketą.

Raigardo, besiruošiančio studijuoti šalies aukštojoje mokykloje, tėtis sužinojo, kad maksimali Fondo teikiamos paskolos studentui suma šiuo metu - 14630 eurų. Paskolų limitą padidinti taip pat realu.

Paskolų komisija gali iš viso atleisti specialiųjų poreikių turinčiuosius nuo paskolos grąžinimo.

Viktorija

 

 

Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė pasidalino informacija ir patirtimi suteikiant socialinę stipendiją. 

 

 

 

 

 

Ilona

 Valstybinis studijų fondas, trejus metus vykdęs projektą „Studijų prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių studentams“, tęsia jo tradiciją nauju projektu „Studijų prieinamumo didinimas“, todėl šio projekto vadovė Ilona Jacobturėjo ką papasakoti apie paramą studento, turinčio negalią, tėčiui.

Iš E.S. lėšomis finansuojamo projekto studentai , kuriems nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, gali gauti 152 eurų kasmėnesinę tikslinę išmoką.

Šiuo metu dėl tikslinės išmokos studentai kreipiasi į aukštąją mokyklą, kurioje studijuoja. Po Naujųjų 2016- ųjų metų prašymai bus teikiami elektroniniu būdu. O tikslines išmokas numatoma išmokėti pavasarį ir už rudens semestrą.

Jei studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, įgyja akademinę skolą, tikslinės išmokos mokėjimas stabdomas tik iki tol, kol jis likviduoja skolą. 

 

Algis

 

 

Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas, Algis Zubrus atkreipė dėmesį, jog geriausiai besimokantiems studentams pagelbstima finansiškai, atgaunant už studijas sumokėtus pinigus. Šiemet studijų kaina kompensuojama net 2450 asmenims.

 

 

 

Ponas Rimantas papasakojo, kad jo sūnus turi ir kitų fizinių problemų, jo darbingumas vos 5 proc. Dvyliktokas groja fortepijonu, kuria muziką, improvizuoja, dalyvauja konkursuose, šiuo metu lanko paruošiamuosius kursus. Nemažai laiko tenka skirti atliekant jam būtinas fiziopterapines procedūras. Jaunuolis jautrus krūviui – kai tik jo daugiau, ir suprastėja sveikata.

Raigardas – vienintelis vaikas šeimoje. Palanki aplinkybė ta, kad abu tėvai turi galimybę dirbti laisvu grafiku, tad pasikeisdami visuomet su sūnumi – mokosi po truputį patalpose vaikščioti savarankiškai, specialistų pagalba – tinkamai suvokti būsimos studijų aplinkos erdves. R. Daraganas puikiai supranta, kad yra kitoks. Stengiasi įsisavinti kompiuterines programas akliesiems arba silpnaregiams. Susirado bendraminčių, su kuriais vieni kitus palaikydami bendrauja.

Raigardo hobis – laikrodžių kolekcija, kurią vaikinas stropiai prižiūri kasdien – kad visi jo eksponatai nė akimirkai nesustotų.

Matyt klausydamasis jis persikelia į kitą pasaulį, kur nėra jokių bėdų, tik tas ausiai mielas tiksėjimas...

Daug kas apskritai nepritaikyta tokiems žmonėms. Bankomatuose pinigus išsigryninti sudėtinga, nes vos vienas kitas jų įrengtas su garsu akliesiems.

Todėl labai svarbu pasiruošti studijų aplinkai, kuri dažnai tam nebūna pritaikyta.

„Kadangi kiekvienas žmogus – tam tikros specifikos, koncepcijas reiktų kurti tokiems „iš apačios“, o ne „iš viršaus“ , - susitikime teigė Raigardo tėtis Rimantas. - „Bet kuri mokykla, jei tik norės, šioje srityje galėtų stebuklus padaryti. Kyla baimė, kad nepadarys...“

Pasak Ilonos Jacob, projektu „Studijų prieinamumo didinimas“ vykdoma dar viena labai svarbi funkcija – aukštųjų mokyklų darbuotojai mokomi dirbti su specialiųjų poreikių studentais. Išklausę mokymų kursą mokyklų darbuotojai daug geriau ima suprasti savo studentus, o studentai, turintys negalią, juos.

Trečia projekto funkcija – pagelbėti aukštosioms mokykloms įranga, skirta specialiųjų poreikių studentams, sukuriant patogias darbui, mokslui ar laisvalaikiui skirtas vietas.

„Situacija ta, - teigė susitikime Ilona Jacob, - kad labai dar daug inertiškumo šioje jautrioje srityje, kurioje prieš trejus metus visiškai nieko nebuvo nuveikta. Todėl projektą vykdantys darbuotojai privalo būti labai iniciatyvūs.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad tada kilusią idėją įkūnijome. 

Kiekvienas atstovaujame save. Pajuokaujant, jei studentų atstovas Fondo valdyboje turėtų specialiųjų poreikių, manyčiau, požiūris į problemą būtų kiek kitoks. Kompromisas ne visuomet geras dalykas.

O juk pavienės iniciatyvos - ir valstybės politiką formuoja“. 

 

Elena

Susitikime su Raigardo tėčiu dalyvavusi Valstybinio studijų fondo Finansų skyriaus vedėja Jelena Tkačenko patebėjo, kad visi šiandien iškilę čia klausimai ypatingai svarbūs (kaip susikurti Raigardui savarankišką gyvenimą? Kaip problemas išspręsti? Kaip atrasti pajamų šaltinį?).

Tokie susitikimai kaip šis, įvykęs Fonde, bei sutapęs su Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimu, turėtų būti dažnesni.

 

Kaip žinia, ne vienas žmogus, turintis negalią, yra išreiškęs save įvairiose srityse. Pasaulis pažįsta ne vieną aklą dainininką, stebinantį nuostabiu balsu. Ne viena lietuvių karta, užaugusi neregės dainininkės Beatričės Grincevičiūtės dainų estetikoje, mena ir jos krištolo švarumo sopraną , bet ir – publikos numylėtinės, susiėjimų sielos, puikaus humoro jausmo – asmenybę.

Esame skaitę žmogaus, neturinčio rankų, parašytas knygas, esame sutikę ne vieną neįgalųjį, kuris kojomis kompiuteriu ne tik dirba, bet ir programuoja. Technologijos, kompiuteris, internetas šiandien gali gerokai pasitarnauti tokiems žmonėms. Visų pirma - sudaryti jiems sąlygas bendrauti ir nesijausti kitokiais nei dauguma.