Negalia – tai galia

Data

2017 07 31

Įvertinimas
0
2017 I modulis kaunas (6).jpg

Projekte „Studijų prieinamumo didinimas“ organizuojami mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams, dirbantiems su studentais, turinčiais negalią. Publikuojame keletą mokymų dalyvių Kaune bei Vilniuje atsiliepimų apie šiuos mokymus.

 

Daiva Treznevičiūtė

(Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja)

„Ypač patiko teorijos apie negalią turinčių žmonių teises ir poreikius derinimas su praktiniu požiūriu, konkrečiais patarimais, kaip tuos poreikius tenkinti, kaip pritaikyti aplinką. Manau, kad studijų prieinamumo didinimo klausimus reikėtų kelti ir spręsti būtent taip - ir teoriniu lygmeniu (teisių istorija, įstatyminė bazė etc.), ir praktiniu (nutarimai, gairės, dalinimasis patirtimi, universalus dizainas)“

 

Modestas Vaikšnoras

(Lietuvos verslo kolegijos Rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovas)

„Įspūdžiai iš projekto “Studijų prieinamumo didinimas” II modulio mokymų “Negalią turintys studentai ir mokymosi poreikių įvairovė” patys geriausi, sužinota informacija buvo nauja, naudinga ir turinti praktinį priktaikomumą. Padėdama įsisavinti informaciją lektorė taikė įvairius metodus ir būdus, todėl gilintis į analizuojamas temas buvo įdomu ir naudinga ir asmeninio tobulėjimo , ir darbiniu atžvilgiu

 

Rita Gruodytė

(Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja)

„Dėkinga už galimybę dalyvauti mokymuose, kurie labai įdomūs ir naudingi. Antrajame mokymų modulyje buvo išsamiai išdėstytos įvairios negalios rūšys, sąlygojančios specifinius mokymosi poreikius ir socialinius bendravimo aspektus. Pateikti patarimai kaip bendrauti su žmonėmis, turinčiais skirtingas negalias, praktinės užduotys bei vaizdinė medžiaga.“

 

Rūta Ligeikytė

(Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų ir karjeros specialistė)

“Mokymai man labai patiko, nes informacija pateikta labai aiškiai, struktūrizuotai, išsamiai. Ši informacija labai naudinga dirbant su neįgaliais studentais.“

 

Lina Garbenčiūtė

(Vilniaus Universiteto negalios klausimų koordinatorė)

„Galimybė dalyvauti mokymuose "Negalią turintys studentai ir mokymosi poreikių įvairovė" turėtų būti sudaryta kiekvienam universitete dirbančiam asmeniui. Tai iš tiesų puiki proga įsigilinti į labai plačią ir kartais gąsdinančią temą. Mokymų metu akcentuojama orumo ir pagarbos svarba, taip pat aptariami svarbūs aplinkos ir  informacijos pritaikymo aspektai bei pristatomi geriausi Lietuvoje ir užsienyje egzistuojantys pavyzdžiai. Mokymų metu vykstančių diskusijų metu kyla puikių idėjų bei sprendimų.“

 

Sandra Barzdytė

(LCC international University Studijų skyriaus asistentė)

„Dar vykdama į projekto mokymus supratau temos aktualumą ir svarbą, tačiau lūkesčių daug neturėjau. Sudėtinga buvo įsivaizduoti kaip tokia jautri tema gali būti perteikta įdomiai, įtraukti. Gal todėl ir likau maloniai nustebinta. Pirmos 8 a.k. valandos pralėkė kaip pusvalandis. Likau sužavėta kaip atvirai, pateikdamas gyvenimiškų pavyzdžių apie negalios sampratą, dėstė profesorius Jonas Ruškus. Paskaita atvėrė akis, suvokiau, jog neretai visiškai nepajaučiame, kad  patys to nenorėdami , negalią turinčius žmones diskriminuojame, kartais net bandydami jiems padėti. Supratau, jog bendraujant su negalią turinčiais studentais empatijos vien neužtenka. Jų poreikiai labai individualūs, todėl turi būti nuolat analizuojami. Pasak profesoriaus Jono Ruškaus, negalios klausimas yra pačių turinčiųjų negalią sritis. Štai kodėl nekantriai laukiau susitikimo su antrojo modulio lektore dr. Jūrate Ruške. O sulaukusi suvokiau, jog profesorius buvo teisus: kas geriau galėtų padėti suvokti negalią turinčio žmogaus požiūrį į save, į kliūtis, su kuriomis jie susiduria, nei tokia įkvėpianti, nebijanti remtis asmenine patirtimi lektorė Jūratė Ruškė. Jos paskaita padėjo suvokti, jog studentams, turintiems negalią, mokytis daug sudėtingiau, nes jie susiduria su didesniais iššūkiais, o,  norėdami juos įveikti , privalo būti ypač motyvuoti.

Pamenu, jog viena iš mokymų užduočių  - sukurti negalios apibrėžimą. Turbūt įkvėta energingosios Jūratės Ruškės, mūsų grupė nusprendė, jog negalia, tai galia. Juk negalią turintys žmonės neretai randa tos vidinės stiprybės ir būna dar labiau motyvuoti už tuos, kurie negalios neturi. Tačiau negalia yra galia, tada kai tam suteikiamos sąlygos. Štai kodėl studijų prieinamumo didinimo poreikių aktualizavimas, neabejotinai yra labai svarbi ir aktuoli tema. Jaučiuosi priviligiuota turėjusi galimybę dalyvauti šiose paskaitose ir tuo pačiu įsipareigojusi šia geranoriška iniciatyva pasidalinti su kitais. Kuo daugiau žmonių suvoks, jog žmonių, turinčių negalią, noras tobulėti yra didesnis už sąlygas, tuo greičiau situacija Lietuvoje pasikeis.”