Naujoji Valstybinio studijų fondo valdyba susirinko į pirmąjį posėdį

Data

2017 03 15

Įvertinimas
0
VSF logo (uzrasas).jpg

2017 m. kovo 14 d., antradienį, į pirmąjį posėdį susirinko naujoji Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) valdyba. Švietimo ir mokslo ministrės patvirtinta valdyba sudaryta iš 11 asmenų, o jos pirmininke tapo Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė. Pirmininkės pavaduotoju slaptu balsavimu išrinktas Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas.    

Fondo valdyba yra kolegialus Fondo valdymo organas. Ją sudaro Fondo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, ne mažiau kaip du Finansų ministerijos pasiūlyti atstovai, ne mažiau kaip du Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlyti atstovai, ne mažiau kaip du mokslo ir studijų institucijų pasiūlyti atstovai, bent vienas studentų atstovas, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai.

Fondo valdyba paskirsto Fondui skirtas valstybės biudžeto lėšas valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti. Taip pat priima sprendimus, kaip panaudoti lėšas iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, bei kitų nebiudžetinių įplaukų bei atlieka kitas teisės aktų Fondo valdybai pavestas funkcijas.

Pirmojo posėdžio metu Fondo valdyba paskyrė socialines stipendijas 2876-iems aukštųjų mokyklų studentams. Šioms stipendijoms išmokėti pavasario semestrą skirta beveik 2,2 mln. eurų. Be to, patvirtintas karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems 2017 m. kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis, sąrašas ir nutarta skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijas sąraše nurodytiems asmenims (33 asmenims nutarta skirti daugiau nei 39 tūkst. eurų).

Valstybinio studijų fondo valdybos sudėtis:

Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė

Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas

Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus vedėja Vaida Balkuvienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Universitetinių studijų skyriaus vedėja Daina Lukošiūnienė

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Mažvydas Savickas

Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyriausioji specialistė Valdonė Daunienė

Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Edmundas Kiškis

Valstybinio studijų fondo direktorius Ernestas Jasaitis

Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotojas Algis Zubrus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Piniginės paramos skyriaus vedėja Svetlana Kulpina

Lietuvos edukologijos universiteto studijų prorektorė prof. dr. Vilija Salienė