2022-01-31

Kviečiame teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

Kuriame Lietuvos ateitį – taip pavadinta 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, iš kurios lėšų finansuojamas Valstybinio studijų fondo vykdomas projektas „Studijų prieinamumo didinimas“.

2021-ųjų rudens semestrą užbaigiame dar vienam studentui po papildomo prašymų priėmimo tikslinei išmokai gauti sausį skirdami tikslinę išmoką rudens semestrui. Apskritai rudens semestrą tikslinės išmokos paskirtos iš viso 387 studentams. Jiems praeitą semestrą išmokėta per 300 tūkstančių eurų.

Kaip jau tapo įprasta, 2022 m. vasarį pradedame pagrindinį prašymų skirti tikslinę išmoką priėmimą 2022 m. pavasario semestrui. Studentai, pretenduojantys į tikslinę išmoką, galės teikti prašymus jai gauti pagrindinio paraiškų priėmimo laiku nuo š.m. vasario 1 iki kovo 16 dienos.

Džiaugiamės, kad šiemet tikslinė išmoka padidėjusi: prašymus pateikę studentai kas mėnesį gaus 168 eurus.

Taip pat primename, kad nespėję ar negalėję pateikti prašymo skirti tikslinę išmoką pagrindinio teikimo metu, tą galės padaryti papildomų parašymų priėmimų metu kiekvieno mėnesio 1-16 dienomis. Pavasario semestrą papildomi priėmimai vyks balandžio – rugpjūčio mėnesiais. Tačiau kiekvieną mėnesį teikti prašymo iš naujo tikrai nereikia: jei pateikėte prašymą pagrindinio ar kurio nors papildomo teikimo metu ir tikslinė išmoka jums paskirta, ją gausite iki semestro pabaigos.

Tikslines išmokas gali gauti visų aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys įvairiose programose pirmą kartą po negalios nustatymo, turintys 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį, ir nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį). Studentai, gaunantys tikslines išmokas, taip pat gali pretenduoti ir į socialines stipendijas.

Tikslinių išmokų prašymai priimami Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“. Prie sistemos studentas jungiasi per elektroninės valdžios vartus, naudodamasis turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2022 m. pavasario semestras_pagrindinis“.