KVIEČIAME PILDYTI PARAIŠKAS TIKSLINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

Data

2017 06 13

Įvertinimas
0
12.jpg

Siekdami gauti tikslinę išmoką, studentai, turintys negalią, Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (I.S. „Parama“) pildo elektroninę paraišką „Tikslinė išmoka, 2017 m. pavasario semestras, papildomas priėmimas – birželis.“

Papildomas paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms gauti vyksta kiekvieną mėnėsį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos. Tai papildoma galimybė gauti šią 152 eurų per mėnesį išmoką tiems, kurie nesuspėjo užpildyti ar dėl tam tikrų priežasčių negalėjo pildyti paraiškos pagrindinio paraiškų priėmimo metu.

Papildomo paraiškų tikslinėms išmokoms gauti metu atsiranda galimybė paprašyti tikslinės išmokos tiems studentams, turintiems negalią, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių tikslinė išmoka neskirta arba jos mokėjimas nutrauktas. Š.m. balandį tikslinės išmokos paskirtos papildomai 17-kai, gegužę – 11-kai  studentų, turinčių negalią.

Skubėkite pildyti paraišką tikslinei išmokai gauti, jei jau sugrįžote iš akademinių atostogų ar baigėsi jūsų sustabdytų studijų laikas!

Skubėkite naudotis atsiradusia galimybe, jei  įgavote teisę gauti tikslinę išmoką, t.y., šiuo metu Jums nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis ar išsitaisėte akademinę skolą!

Birželio 16-oji – paskutinė papildomo priėmimo tikslinei išmokai gauti šį mėnesį diena.