Gruodį paaiškės, kiek studentų šiemet atgaus už studijas sumokėtas įmokas

Data

2016 10 25

Įvertinimas
0
kompas x naujas.jpg

Valstybinis studijų fondas (toliau - Fondas), šiais, kaip ir ankstesniais metais, skirs už studijas sumokėtos kainos kompensacijas geriausiai atitinkamą studijų laikotarpį valstybės nefinansuojamose vietose baigusiems asmenims.  

Informuojame, kad už studijas sumokėtos kainos kompensavimas gerai besimokantiems valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 „Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Maksimalus asmenų, kurie galėtų gauti už studijas sumokėtos kainos kompensacijas, skaičius nustatomas atsižvelgiant į šiam tikslui skirtus valstybės biudžeto asignavimus, tvirtinamus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

Šiuo metu Valstybinio studijų fondo veiklos plane numatyta, kad 2016 metams už studijas sumokėtos kainos kompensacijoms bus skirta 3 765 tūkst. Eur.

Informuojame, kad 2016 m. spalio 24 d. Valstybinio studijų fondo valdybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Fondui kreiptis į asignavimo valdytoją, Švietimo ir mokslo ministeriją, su prašymu 1 200 tūkst. Eur. nepanaudotų lėšų ekonomijos, susidariusios kitose Fondo vykdomose priemonėse, perkelti, šias lėšas skiriant už studijas sumokėtos kainos kompensacijoms išmokėti, t. y. sumokėtos kainos kompensacijų išmokėjimui skirti ne 3 765 tūkst. Eur, o 4 965 tūkst. Eur.

Fondas, 2016 m. spalio 25 d. raštu kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją su prašymu dėl lėšų perskirstymo tarp priemonių. Švietimo ir mokslo ministerija šiuo metu Fondo pateiktą prašymą nagrinėja ir numato sprendimą didinti kompensacijoms skirtas lėšas priimti artimiausiu metu.

Primename, kad 2015 metais gerai besimokantiems valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams už studijas sumokėtai kainai kompensuoti skirta 640 tūkst. Eur. daugiau negu 2014 m. (iš viso 2015 m. skirta 4 618 tūkst. Eur.), todėl už studijas sumokėtą kainą 2015 m. atgavo 2 450 geriausiai besimokančių valstybės nefinansuojamų studentų. Tai sudaro 9,02 proc. valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių studentų skaičiaus.

2016 metais gerai besimokantiems valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams už studijas sumokėtai kainai kompensuoti skirtas lėšų dydis ir kompensacijas gavusių studentų skaičius bus žinomas 2016 m. gruodžio pabaigoje. Ši informacija bus patalpinta Fondo interneto svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad studentai nustatytos formos elektroninius prašymus išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją galės teikti 15 darbo dienų naudodamiesi Fondo informacine sistema „Parama". Preliminari prašymų priėmimo pradžios data - 2016 m. lapkričio 25 d.

 

 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
 
Kristina Kaučikienė
vyriausioji specialistė
+370 5 2629 626