2022-05-04

Geriausiuose užsienio universitetuose studijuojantiems lietuviams – pusantro karto didesnė valstybės parama

Nuo rugsėjo augs parama 2022 m. konkurse atrinktiems Lietuvos studentams, studijuojantiems geriausiuose užsienio universitetuose. Parama, skirta studijų kainai ir pragyvenimo išlaidoms padengti, 2022 m. atrinktiems studentams sieks iki 35 tūkst. eurų vieniems studijų metams. Iki 2022 m. atrinktiems ir paramą gavusiems studentams paramos dydis nesikeis. Šiandien tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pritarė Vyriausybė.

Paramą studijoms užsienyje 2022 m. galės gauti pretendentai, kurie pakviesti studijuoti arba jau studijuoja aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmųjų 20 bent į vieną iš trijų pasaulinių reitingų. Paramą pagal doktorantūros programas studijuojantiems asmenims bus galima suteikti jiems įstojus į pirmąsias 200 aukštųjų mokyklų.

Nuo 2022 m. daugiau dėmesio bus skiriama antrosios pakopos studijoms. 50 proc. šiai studentų paramos programai numatytų lėšų bus teikiamos lietuviams, įstojusiems į magistrantūros studijų programas. Atsižvelgiama į tai, jog magistrantūros studijose siekiama įgyti aukštesnę kvalifikaciją, kuriai būtina užtikrinti tinkamą akademinę, mokslinę bei technologinę aplinką. Stipriausi užsienio universitetai studentams gali pasiūlyti išskirtines sąlygas, studijuojant pagal magistrantūros programas, suteikti prieigą prie naujausių technologijų, aukšto tarptautiškumo lygio studijų. Be to, magistrantūros studijos dažnai yra trumpesnės, tad paramą bus galima skirti daugiau asmenų.

Šiemet paramai užsienyje studijuojantiems studentams numatyta skirti 933 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto. 2021 m. tam buvo skirta 712,5 tūkst. eurų.

Apie 2022 m. konkurso "Kitas-100" pradžią bus paskelbta  Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje iki 2022 m. gegužės 15 d.