2021-12-10

EU4Belarus-SALT –finansinė parama Baltarusijos Respublikos piliečiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose

Valstybinis studijų fondas pradeda teikti finansinę paramą Baltarusijos Respublikos piliečiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Ši parama skiriama įgyvendinant projektą pagal Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą. Projekto vykdytojas - viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektas įgyvendinamas ir paramą galės pretenduoti gauti Baltarusijos Respublikos piliečiai, studijuojantys Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Čekijos aukštosiose mokyklose. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2025 m. liepos mėn.

Paramos studentams išmokėjimą Lietuvoje administruos Valstybinis studijų fondas.

2021 m. rudens semestrą parama skirta atrinktiems 52 Baltarusijos Respublikos piliečiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose: Europos humanitariniame universitete, Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo Universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete ir kt.  Studentų, paramos gavėjų, konkursinę atranką 2021 m. rugpjūčio – spalio mėn. vykdė viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (www.cvpa.lt) kartu su Naujosios Baltarusijos švietimo biuru (http://eu4belarus.info/).

Konkurse atrinktiems 52 studentams Valstybinis studijų fondas šiandien išsiuntė kvietimus pateikti prašymus  ir dokumentus paramai gauti. Studentai prašymo formą kartu su dokumentais Valstybiniam studijų fondui turės pateikti iki 2021 m. gruodžio 27 d.

Kiekvienam studentui iki studijų pabaigos kiekvieną mėnesį bus mokama 450 eurų dydžio stipendija. Studentas taip pat galės kiekvienais metais gauti vienkartinę išmoką kelionės išlaidoms, kurios dydis – 150 eurų.

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama Naujosios Baltarusijos švietimo biuro interneto svetainėje: (http://eu4belarus.info/ ).