Dėl 2017 m. pavasario semestrą neskirtų paskolų studijų kainai sumokėti

Data

2017 04 28

Įvertinimas
0
stud.jpg

Primename, kad studentai, 2016 m. rudenį pasirašę valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti sutartis abiem (rudens ir pavasario) semestrams, 2017 m. pavasario semestrą šios rūšies paskolų gauti negali. Šie studentai turi atsiimti 2016 m. rudenį gautos metinės paskolos studijų kainai sumokėti antrąją dalį.

Studentams, 2016 m. rudenį pasiskolinusiems iš karto abiem semestrams, antroji paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2017 m. vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos dalį.

Nepateikus prašymo antroji paskolos dalis neišmokama.

Kreipdamiesi į banką neužmirškite asmens dokumento!

Pavyzdys: