DALYVAVOME ATVIRŲ DURŲ IR KARJEROS DIENOJE

Data

2016 11 24

Įvertinimas
0
101.jpg

Aukštojoje valstybinėje Lietuvos mokykloje – Vilniaus kolegijoje – šių metų lapkričio 24-ąją tapo „karščiau“ nei įprastai – Verslo vadybos fakulteto foje , auditorijas bei koridorius tiesiog užplūdo lankytojai. Tądien čia surengta tradicinė Atvirų durų ir karjeros diena STUDIJOS.PRAKTIKA.KARJERA, kurioje dalyvavo ir Valstybinis studijų fondas.

 110

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) – atviras siekiantiesiems aukštojo mokslo. Tad naudojasi kiekviena palankia proga susitikti su šalies aukštųjų mokyklų studentais: mielai priima juos pas save, lankosi jų mokyklose. Atvirų durų ir karjeros diena Vilniaus kolegijoje – itin paranki siekiant minėto tikslo.

Viena Fondo vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamo Europos Sąjungos fondų lėšomis, veiklų – Studijų prieinamumo galimybių skaida (1.3), kurią vykdant 2-kart per semestą dalyvaujama aukštųjų mokyklų renginiuose.

Karjeros dienoje Fondo vykdomą Projektą atstovavo informacijos sklaidos konsultantė Raimonda Karosaitė, suteikdama dėstytojams, studentams, mokytojams ir būsimiems abiturientams informaciją apie tikslines išmokas studentams, turintiems negalią, Projekto vykdomus mokymus aukštųjų mokyklų darbuotojams, keliantiems kvalifikaciją darbui su specialiųjų poreikių studentais.

Verslo vadybos fakulteto 2 aukšto foje tądien karaliavo patys studentai, pristatydami gausiai susirinkusiems svečiams iš Vilniaus mokyklų savo fakultetus. Aktų salėje, auditorijose, įvardintose kaip „Pekinas“, „Tokijas“, „Bankokas“ vyko įdomūs studijų programų pristatymai, skirti moksleiviams. Čia galima buvo sužinoti ne vien apie studijas šioje aukštojoje, bet ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie priėmimą. Mokytojams skirtas seminaras „Iššūkis mokyklai – „sunkūs“ vaikai“, studentams – karjeros konsultacijos.

Karjeros galimybės įmonėse pristatytos studentams ir moksleiviams 3 aukšte („Vašingtono“, „Kingstauno“, „Bogotos“, „Otavos“, „Santo Domingo“, „Gvatemalos“ auditorijos). To paties aukšto foje lankytojai susipažino su Karjeros dienoje dalyvaujančių įmonių stendais, klausinėjo jų atstovus apie jų verslo ypatumus, galimybę įsidarbinti.

Ten pat ir įsikūrė Fondo stendas, teikiantis informaciją apie finansinę paramą studijoms.

Vilniaus kolegijos darbuotojai dėkojo už Projekto atstovavimą jų rengtoje šventėje. Lankytojai aktyviai domėjosi Fondo veikla, klausė, kokios karjeros galimybės valstybės tarnyboje, ar Fondas priima studentus atlikti praktiką, džiaugėsi dalinamais suvenyriniais pieštukais su Fondo logotipu bei informacinėmis skrajutėmis.

 

Nuotr. autorė Raimonda Karosaitė