Socialinės stipendijos

Kada galima pildyti paraišką socialinei stipendijai gauti?
Rudens semestrą nuo rugsėjo 15 iki spalio 10 dienos, o pavasario semestrą nuo sausio 20 iki vasario 20 dienos.
 
Kas gali gauti socialinę stipendiją?
Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir asmenys, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus studentus, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:
1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.
 
Kokio dydžio yra socialinė stipendija?
Socialinė stipendija – 3,25 BSI dydžiai, t.y., 123,50 € per mėnesį.
 
Jeigu praėjusį semestrą man buvo skirta socialinė stipendija ir jokie duomenys nuo to laiko nesikeitė, ar turiu pateikti naują paraišką, norėdamas gauti socialinę stipendiją ir šį semestrą?
Elektroninę paraišką būtina pateikti kiekvieną semestrą. Laiku nepateikus paraiškos socialinė stipendija neskiriama, nors studentas atitinka visus kitus reikalavimus socialinei stipendijai gauti.
 
Ar aš atitinku kriterijų asmenys "iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą"?
Šį kriterijų atitinka tik tie studentai, kurie paraiškų teikimo metu yra socialinės pašalpos gavėjai pagal pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, t.y. socialinę pašalpą gauna kaip vieni gyvenantys asmenys arba savo šeimos sudėtyje. Kitos socialinės paramos gavėjai (bedarbio pašalpų, kompensacijų už šildymą, paramos maisto produktais, našlaičio pašalpų ir pan.) į socialinę stipendiją pretenduoti negali.

Konsultaciją dėl  klausimų, susijusių su socialinių pašalpų skyrimu, Jums galėtų suteikti vietovės, kurioje gyvenate, savivaldybės socialinės paramos skyriaus  (ar  kita institucija, kuri skiria šias pašalpas) darbuotojai, todėl, siekdami gauti socialinę stipendiją pagal 4.1. kriterijų, visų pirma turite kreiptis į juos. Socialinės rūpybos skyriuje sužinosite, kokie dokumentai reikalingi bei kokius kriterijus turite atitikti, jei siekiate gauti socialinę pašalpą.

Jūs galite pildyti elektroninę paraišką socialinei stipendijai gauti net jeigu dar nepaskirta socialinė pašalpa arba dar nesikreipėte dėl jos skyrimo. Tačiau pašalpos skyrimo formalumai turi būti baigti iki socialinės stipendijos paraiškų pildymo termino pabaigos ir duomenys apie paskirtą pašalpą turi būti suvesti į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).

Turinčiu teisę gauti socialinę pašalpą laikomas asmuo, kuriam ši teisė patvirtinama Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, įvertinus jo turimą turtą ir pajamas. Ar asmuo turi teisę gauti socialinę pašalpą nustato asmens deklaruojamos gyvenamosios vietos savivaldybės administracija (savivaldybių/seniūnijų socialinės rūpybos skyriai).

Ar aš atitinku kriterijų studentai, kurie "yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę"?
Šį kriterijų atitinka studentas, kuriam dar nesukako 26 metai ir:
 • abu jo tėvai yra mirę; arba
 • studentas turėjo tik vieną iš tėvų (studento gimimo liudijime yra įrašytas tik vienas iš tėvų) ir jis yra miręs; arba
 • iki pilnametystės studentui buvo nustatyta globa/rūpyba (nes mirė jo tėvai arba buvo apribotos tėvystės teisės).
Jeigu neturiu savo elektroninės bankininkystės, ar pateikdamas paraišką socialinei stipendijai galiu naudotis savo artimųjų elektroninės bankininkystės sistema?
Ne. Elektroninė bankininkystė yra naudojama Jūsų tapatybei nustatyti. Jeigu pildydami paraišką naudositės savo artimųjų (pvz. mamos) elektronine bankininkyste, sistema tai supras taip, tarsi Jūsų mama kreipėsi dėl socialinės stipendijos. Aukštosioms mokykloms tikrinant studijų duomenis, tokia studentė - Jūsų mama - nebus rasta ir stipendija jai (Jums) nebus skirta. Teikiant paraišką būtina naudotis savo asmenine sąskaita ir elektronine bankininkyste!

Elektroninę paraišką pateikti galima ir naudojantis asmeniniu skaitmeniniu sertifikatu.

Ar aš pateikiau elektroninę paraišką socialinei stipendijai gauti?
Jeigu atlikote visus šiuos žingsnius - anketą pateikėte:
 • mūsų tinklapio dešiniajame kampe spragtelėjote blokelį „Socialinės stipendijos" ir buvote nukreipta(s) į mūsų informacinę sistemą „Parama" (puslapis su gaublio ženklu);
 • spragtelėjote nuorodą „Prisijungti" (po gaubliu) ir patekote į Elektroninių valdžios vartų sistemą;
 • Elektroniniuose valdžios vartuose iš bankų sąrašo dešinėje išsirinkote banką, kurio elektronine bankininkyste naudojatės, ir prisijungėte prie savo sąskaitos (nustatoma Jūsų tapatybė). Atsidariusiame lange spragtelėjote mygtuką, jog sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų perduoti Elektroniniams valdžios vartams (Swedbank klientai iš lange atsidariusio sąrašo išsirenka "Elektroniniai valdžios vartai"). Savo tapatybę patvirtinti taip pat galima naudojant asmeninį skaitmeninį sertifikatą (naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę);
 • automatiškai grąžinus jus į Elektroninių valdžios vartų tinklapį, matėte du žalius mygtukus "Sutinku" ir "Atšaukti", spragtelėjote „Sutinku" (Jūsų asmens tapatybės duomenys perduodami mums). Atkreipiame dėmesį, jog šiuo momentu Jūs dar nesate pateikęs(-usi) paraiškos socialinei stipendijai gauti;
 • prisijungę prie IS „Parama"  matėte atverstą skiltį „Prašymai" (kita skiltis - „Informaciniai pranešimai"). Sistemos lange Jums lentelėje yra pateikiama informacija apie nuo 2011 m. iš fondo gautą paramą, o virš jos po užrašu „Pateikti naują prašymą" matote voką ir šalia jo nuorodą Socialinė stipendija SS 2017 m. rudens semestras".
 • spragtelėjote nuorodą prie voko ir Jums atsivėrė langas su sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tekstas. Spragtelėjus mygtuką ,,Sutinku. Tęsti" patvirtinote, jog sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi Fonde socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu. Tik davęs(-usi) šį sutikimą galėsite pradėti pildyti paraišką;
 • atsivertusiame paraiškos lange užpildėte visus žvaigždutėmis pažymėtus laukus. Atkreipkite dėmesį, ar teisingai nurodėte savo elektroninio pašto adresą - visi pranešimai bus siunčiami elektroniniu būdu - ir banko sąskaitą (savo asmeninę - ne šeimos narių, draugų ar universiteto);
 • užpildęs visus privalomus laukus, patvirtinote, jog esate susipažinęs(-usi) su socialinių stipendijų skyrimą ir administravimą reglamentuojančiais teisės aktais bei įsipareigojate vykdyti juose numatytas pareigas. Tik davus patvirtinimą aktyvuosis mygtukas „Toliau";
 • spragtelėjus mygtuką „Toliau" ir iššokus sutikimui dėl asmens duomenų tvarkymo susipažinote su pranešimo turiniu, spragtelėjote  ,,Sutinku. Pateikti prašymą" ir sulaukėte pranešimo, jog sėkmingai pateikėte prašymą socialinei stipendijai gauti. Jeigu tokio pranešimo nesulaukėte, nedelsiant telefonu ar elektroniniu paštu susisiekite su fondu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pažymėjus vieną iš privalomų socialinių kriterijų (4.1., 4.2. ar 4.3.) būtinai atidžiai perskaitykite atsirandančią informacinę lentelę su pranešimu, kuris pasirodys ekrane. Šioje informacijoje bus nurodyta, ar studentas turi pristatyti papildomus dokumentus, patvirtinančius pasirinktąjį kriterijų.

Primename, kad pildydamas elektroninę paraišką, studentas įsipareigoja nuolat tikrinti pranešimus fondo informacinėje sistemoje, skirtoje socialinių stipendijų administravimui bei savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo pildydamas prašymą skirti socialinę stipendiją.

Iki paraiškų teikimo pabaigos prisijungę prie savo paraiškos dar galite koreguoti jos duomenis.

Ką daryti, jeigu man nesiseka užpildyti paraišką?
Išsamią informaciją apie paraiškų pildymo tvarką rasite prieš prisijungdami prie IS „Parama" (puslapyje su gaubliu), viršutiniame kampe dešinėje spragtelėję nuorodą ,,Pagalba".  Studentams pateiktame IS „Parama" naudotojo vadove detaliai aprašyti paraiškų pildymo etapai kartu su vaizdine informacija. 
 
Ar užpildžius elektroninę paraišką socialinei stipendijai gauti reikia pateikti socialinius kriterijus įrodančius dokumentus?
Apie tai, ar reikalinga pristatyti kokius nors dokumentus, studentai yra informuojami iššokančia žinute kai pasirenka socialinį kriterijų. Nepažymėjus, kad susipažino su žinutės turiniu, tolesnis paraiškos pildymas - neįmanomas.

Studentai, pretenduojantys gauti socialinę stipendiją pagal 4.1. ir 4.2. kriterijus, jokių dokumentų fondui pateikti neturi.  Gavęs studento paraišką, fondas patikrins Jūsų duomenis kitų institucijų informacinėse sistemose ir duomenų bazėse. Tik neradęs ten apie Jus informacijos, fondas išsiųs Jums pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus. Pranešime bus nurodyta, kokius dokumentus reikia pristatyti fondui ir iki kokio termino turite tai padaryti. Pranešimo tekstą rasite prisijungę prie IS "Parama" - nepamirškite įsipareigojimo reguliariai tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę!

Studentai pretenduojantys gauti socialinę stipendiją pagal 4.3. kriterijų, iki paraiškų teikimo pabaigos (t. y. pavasario semestrui iki vasario 20 dienos, rudens semestrui iki spalio 10 d.) fondui turi pristatyti dokumentus, įrodančius, kad jie atitinka šį kriterijų (žr. žemiau einantį DUK klausimą) adresu - Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto 12-407, 01108 Vilnius. Dokumentai turi būti originalūs arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos. Šių dokumentų nebeturi pateikti studentai, kurie 2011 m. rudenį kreipėsi į fondą dėl socialinės stipendijos skyrimo, paraiškoje pažymėdami, kad atitinka Aprašo 4.3 punkte nurodytą kriterijų, pateikė fondui dokumentus, patvirtinančius Aprašo 4.3 punkte nurodytą aplinkybę, ir fondas studento paraiškos ir jo pateiktų dokumentų pagrindu skyrė šiam studentui socialinę stipendiją.

Fondas, iki paraiškų teikimo termino pabaigos gavęs dokumentus, kurie neįrodo, jog atitinkate pažymėtą kriterijų, arba kurie pateikti netinkamai (nei originalai, nei notariškai patvirtintos kopijos) pranešimu informuoja apie pastebėtus trūkumus ir nurodo terminą, iki kada juos galima ištaisyti. Studentas, per nustatytą terminą nepateikęs (nurodytų) dokumentų, nėra įrašomas į studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą.

Dėmesio! Atskiras bendro pobūdžio pranešimas apie tai, kad reikia pristatyti dokumentus, studentams, pasirinkusiems 4.3 kriterijų, nėra siunčiamas!

Pildydamas paraišką pažymėjau, kad atitinku trečiąjį kriterijų - asmuo ne vyresnis kaip 25 metų, kuriam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Kokius dokumentus turėčiau pateikti fondui?
Studentai socialinį kriterijų įrodančius dokumentus fondui pristatyti turi iki paraiškų teikimo termino pabaigos.
 
Studentai, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba) fondui teikia:
 • Teismo sprendimą (mero potvarkį ar kt.) dėl globos (rūpybos) nustatymo;
 • Savo asmens dokumento kopiją, jei sprendime (potvarkyje) nenurodytas studento asmens kodas;
 • Dokumentus, įrodančius, kad keitėsi Jūsų vardas, pavardė, jeigu sprendime (potvarkyje) nurodyti duomenys nesutampa su dabartiniais.

Našlaičiai teikia:

 • Tėvų mirties liudijimus;
 • Savo gimimo liudijimą.

Jeigu dokumentai siunčiami paštu - kopijos turi būti patvirtintos notariškai. Atvykstant į fondą būtina turėti originalus (arba notariškai patvirtintas dokumentų kopijas). Studentui pakanka pateikti dokumentus, įrodančius tik vieną iš aukščiau minėtų aplinkybių - buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra visiškas našlaitis.

Informacinėje sistemoje gavau pranešimą, kad turiu pristatyti socialinį kriterijų įrodančius dokumentus - kaip galiu tai padaryti?
Iki paraiškų termino teikimo pabaigos (arba per žinutėje nurodytą terminą) studentas turi pateikti socialinę aplinkybę įrodančius dokumentus adresu Valstybinis studijų fondas, A.Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius. Dokumentus studentas gali pateikti:
 • Asmeniškai atvykdamas į fondą - būtina turėti visų dokumentų originalus.
 • Išsiųsti notariškai patvirtintas dokumentų kopijas paštu.
Pateikus elektroninę paraišką socialinei stipendijai gauti jau kurį laiką matoma paraiškos būsena "Tikrinama". Ar viskas gerai?
Paraiškų teikimo metu studentų pateikti duomenys yra tikrinami įvairiuose registruose, pasibaigus paraiškų teikimo terminui juos tikrins aukštosios mokyklos, todėl statusas "Tikrinama" išlieka iki socialinių stipendijų skyrimo. Jeigu paraiškoje nerodo klaidų arba negauta pranešimų, kad trūksta kokių nors duomenų ar dokumentų, viskas yra gerai - reikia laukti sprendimo.
 
Kada išmokamos socialinės stipendijos?
Suteiktą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento nurodytą jo asmeninę sąskaitą kas mėnesį 27 dieną.
 
Jei man buvo skirta socialinė stipendija, ar reikia pristatyti tai patvirtinančią pažymą Socialinės paramos skyriui?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2008, Nr. 71-2701, Nr. 74-2861; 2009, Nr. 93-3963; 2010, Nr. 145-7437, Nr. 153-7797; 2011, Nr. 86-4144) 17 straipsnio 1 dalies 20 punktu socialinė stipendija nėra įskaičiuojama į šeimos arba vieno gyvenančio asmens gaunamas pajamas, todėl vertindami šeimos pajamas Socialinės paramos skyriai neturėtų reikalauti su piniginės socialinės paramos skyrimu nesusijusių dokumentų pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo apie tai Socialinės paramos skyrius 2010 m. birželio 14 d. raštu.
 
Kaip sužinosiu, kad man yra skirta socialinė stipendija?
Ar skirta socialinė stipendija galima sužinoti prisijungus prie savo paraiškos. Pranešimų skiltyje rasite žinutę.
 
 
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-23