Asmenų aptarnavimo kokybės apklausos anketa

 • *

  Jūs esate

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Vyras

  Moteris

  0
 • *

  Jūsų amžius

  Pasirinkite tik vieną variantą

  iki 18  m.

  18-25 m.

  26-30 m.

  30-40 m.

  40 ir daugiau metų

  1
 • *

  Ar šiuo metu studijuojate?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip - bakaluro studijose

  Taip - magistratūros studijose

  Taip - vientisosiose studijose

  Taip - doktarantūroje arba rezidentūroje

  Ne - esu moksleivis (-ė)

  Ne - mokausi profesinėje mokykloje

  Kita

  2
 • *

  Dėl kokios priežasties kreipėtės į Fondą ar bendravote su Fondo darbuotojais?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Dėl valstybės remiamos paskolos (paskolų išdavimas ir grąžinimas)

  Dėl socialinės stipendijos

  Dėl tikslinės išmokos (studentams, turintiems negalią)

  Dėl studijų stipendijos

  Dėl paramos užsienio lietuviams

  Dėl studijų kainos kompensavimo

  Dėl studijų krepšelio grąžinimo

  Dėl paramos pedagogikos studijoms

  Dėl paramos studijoms užsienyje (konkursas "Kitas 100")

  Dėl studentų projektų finansavimo

  Kitais klausimais
  3
 • *

  Kokiu būdu naudojotės Fondo teikiamomis viešosiomis paslaugomis?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Naudojausi Fondo informacine sistema "Paskola"

  Naudojausi Fondo informacine sistema "Parama"

  Skambinau bendruoju telefonu

  Skambinau konkrečiam specialistui

  Susirašinėjau elektroniniu paštu

  Buvau atvykęs į Fondą

  Ieškojau mane dominančios informacijos Fondo interneto svetainėje

  Kita (nurodykite)
  4
 • *

  Įvertinkite Fondo teikiamų viešųjų paslaugų kokybę

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Puikiai (5)

  Gerai (4)

  Patenkinamai (3)

  Blogai (2)

  Labai blogai (1)

  Nevertinu/Neturiu nuomonės

  5
 • *

  Įvertinkite savo bendravimo su Fondo darbuotojais patirtį

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Puikiai (5)

  Gerai (4)

  Patenkinamai (3)

  Blogai (2)

  Labai blogai (1)

  Nevertinu, nes su Fondo darbuotojais nebendravau

  6
 • *

  Įvertinkite kaip sudėtinga buvo Jums pasinaudoti Fondo teikiamomis viešosiomis paslaugomis (užpildyti prašymą, gauti reikiamą informaciją, konsultaciją, dokumentą, atsakymą į prašymą (skundą) ar pan.)

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Labai nesudėtinga (5)

  Nesudėtinga (4)

  Nei sudėtinga nei nesudėtinga (3)

  Sudėtinga (2)

  Labai sudėtinga (1)

  Nevertinu/Paslaugomis nesinaudojau

  7
 • *

  Ar savarankiškai pildėte prašymą finansinei paramai ar paskolai gauti?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, užpildžiau pats

  Taip, padėjo užpildyti kiti studentai

  Taip, padėjo užpildyti giminės

  Taip, padėjo užpildyti aukštosios mokyklos atstovai

  Taip, padėjo užpildyti Fondo darbuotojai

  Ne- prašymo nepildžiau

  Neaktualu, neatsakau

  8
 • *

  Ar Fondo viešai pateikiama informacija Jums aiški, lengvai suprantama?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Taip, Fondas pateikia aiškią, suprantamą informaciją apie savo veiklą

  Informaciją suprantu, tačiau nevengiu paklausti ir Fondo darbuotojų

  Suprantu tik dalį pateikiamos informacijos

  Informacija pateikiama neaiškiai, dažniausiai aš jos nesuprantu

  Į Fondo pateikiamą informaciją nesigilinu, nes reikiamais klausimais iš karto kreipiuosi į Fondo darbuotojus

  Kita

  9
 • *

  Kuris būdas gauti informaciją iš Fondo Jums būtų priimtiniausias?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Naujienlaiškis, gaunamas el. paštu

  Pranešimai Fondo tinklalapyje

  Pranešimai Fondo socialinėje paskyroje (Facebook)

  Pranešimai (reklama) laikraščiuose, žurnaluose

  Pranešimai (reklama) populiariausiuose interneto portaluose 

  Informacijos sklaida renginių metu (paroda "Studijos", susitikimai su studentais ir t.t.)

  Skelbimai aukštosios mokyklos skelbimų lentoje

  Kiti būdai (nurodykite)
  10
 • *

  Parašykte jei turite savo pastebėjimų, pasiūlymų, idėjų ar nusiskundimų dėl  Fondo veiklos

  11
 • *

  Saugos kodas

  Įveskite paveikslėlyje matomus simbolius.

  12
 • 13
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-20