Valstybės remiamų paskolų grąžinimo atidėjimas

Valstybės remiamų paskolų grąžinimo atidėjimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas 

Aprašymo turinys 

Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimas
Administracinės paslaugos versija  2 versija
Administracinės paslaugos apibūdinimas Paskolos gavėjui, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nepavykus su kredito įstaiga susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu.

Valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu paskolos gavėjas kredito įstaigai moka palūkanas, išskyrus atvejus, kai palūkanos yra apmokamos valstybės lėšomis.

Kreipdamasis dėl valstybės remiamos paskolos atidėjimo paskolos gavėjas, kuris yra bedarbis ar nedirbantis asmuo, auginantis vaiką iki jam sueis 3 metai, pateikęs tai patvirtinančius dokumentus, gali prašyti valstybės lėšomis apmokėti palūkanas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu.

Per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimą priėmimo paskolos gavėjas privalo kreiptis į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo įforminimo. Paskolos gavėjui per šiame punkte nurodytą terminą nesikreipus į kredito įstaigą, paskolos grąžinimo atidėjimas šiam paskolos gavėjui netaikomas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin.,  2009, Nr.64-2569);

Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.V1-43 (Žin., 2010, Nr. 100-5198).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas; 
  2. Atidėjimo pagrindą patvirtinantys dokumentai: Valstybinio studijų fondo nustatytos formos pajamų deklaracija, pažyma, -(os) iš darbovietės, -(čių) apie pajamas, gautas per pastaruosius 6 mėnesius, vaiko gimimo liudijimo kopija, Lietuvos darbo biržos išduota pažyma.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija  apie  asmens draudžiamąsias pajamas, socialinio draudimo įmokų mokėtojus ir laikotarpius gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (tvarkytojas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, http://www.sodra.lt/ ).

Administracinės paslaugos teikėjas Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Mažylytė, tel. (8 5) 255 3371, vaida.mazylyte[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paskolų skyriaus vedėja Kristina Novickienė, tel. (8 5) 2553376, kristina.novickiene[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Dėl  valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo atidėjimo, paskolos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu kreiptis į Fondą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki eilinės įmokos dienos.

Per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimą priėmimo paskolos gavėjas privalo kreiptis į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo įforminimo.

 Prašymo forma Prašymo atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą bei pajamų deklaracijos forma skelbiama Fondo internete tinklalapyje http://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-13