>

Darbotvarkės

Darbotvarkė

2020

  • 2020-11-10

    14:00 - Dalyvauja nuotoliniame susirinkime su aukštosiomis mokyklomis, kuriame aptars su DNR plano veiksmo  "Studijų nebaigimo prevencijos priemonių diegimas aukštosiose mokyklose (IRT srityje)" koncepcijos rengimu susijusius klausimus

  • 2020-11-09

    09:00 - Dalyvauja nuotoliniame susirinkime su Fondo padalinių vadovais ir specialistais