Biudžeto suvestinė
išlaidosInstitucijos reprezentacinės išlaidos (tūkst. Eur)Institucijos išlaidos transportui (tūkst. Eur)Institucijos išlaidos kvalifikacijos kėlimui (tūkst. Eur)Institucijos išlaidos apmokėjimui samdomiems ekspertams, konsultantams, už audito paslaugas ir pan. (tūkst. Eur)Institucijos komandiruočių išlaidos (tūkst. Eur)
Panaudota per 2023 m. 9 mėn.2,302,300,3
ataskaitinio laikotarpio planas (įskaitant patikslinimus)301501
Panaudota per 2023 m. I pusmetį.2,202,100,3
ataskaitinio laikotarpio planas (įskaitant patikslinimus)301001
Panaudota per 2023 m. I ketvirtį.1,700,500,3
2023 m. planas (įskaitant patikslinimus)302001
Panaudota per 2022 m. 5,203,700,02
Panaudota per 2021 m.3,101,300,2
Panaudota per 2020 m.3,300,5700,037
Panaudota per 2019 m. 4,102,201,0
Panaudota per 2018 m.  4,300,900,2

Asignavimai gaunami tik iš valstybės biudžeto

Atnaujinimo data: 2023-11-16