Biudžeto suvestinė

Biudžeto suvestinė

 Išlaidos

 Panaudota per 2016 m. (tūkst. Eur)  

Panaudota per 2017 m. (tūkst. Eur)               

Panaudota per 2018 m. (tūkst. Eur)      

2019 m. planas (patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas) (tūkst. Eur)

2019 m. 9 mėn. planas (įskaitant patikslinimus) (tūkst. Eur)

Panaudota per 2019 m. 9 mėn. (tūkst. Eur)

Institucijos reprezentacinės išlaidos 

 7,4

4,4 4,3 6,0 4,0 2,7
Institucijos išlaidos transportui  0 0 0 0 0 0
Institucijos išlaidos kvalifikacijos kėlimui 3,3 2,9 0,9 4,0 3,0 1,5
Institucijos išlaidos apmokėjimui samdomiems ekspertams, konsultantams, už audito paslaugas ir pan.

0

   0 0 0 0 0
Institucijos komandiruočių išlaidos

0,1

     0,2 0,2 1 1,0 1,0

 

Asignavimai gaunami tik iš valstybės biudžeto

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-14