Biudžeto suvestinė

Biudžeto suvestinė
išlaidos Institucijos reprezentacinės išlaidos (tūkst. Eur) Institucijos išlaidos transportui (tūkst. Eur) Institucijos išlaidos kvalifikacijos kėlimui (tūkst. Eur) Institucijos išlaidos apmokėjimui samdomiems ekspertams, konsultantams, už audito paslaugas ir pan. (tūkst. Eur) Institucijos komandiruočių išlaidos (tūkst. Eur)
Panaudota per 2021 m. I pusm. 1,6 0 0,12 0 0,15
2021 m.  I pusm. planas (įskaitant patikslinimus) 2,0 0 1,0 0 1,0
Panaudota per 2021 m. I ketv. 0,3 0 0 0 0
2021 m.  I ketv. planas (įskaitant patikslinimus) 1,0 0 1,0 0 1,0
Panaudota per 2020 m. 3,3 0 0,57 0 0,037
Panaudota per 2019 m. 4,1 0 2,2 0 1,0
Panaudota per 2018 m.  4,3 0 0,9 0 0,2
Panaudota per 2017 m.   4,4 0 2,9 0 0,2
Panaudota per 2016 m. 7,4 0 3,3 0 0,1

Asignavimai gaunami tik iš valstybės biudžeto

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-23