Valdybos nariai

Fondo Valdyba patvirtinta 2014 m. kovo 5 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 211 „Dėl Valstybinio studijų fondo valdybos patvirtinimo“:
 

Vilija Salienė - Lietuvos edukologijos universiteto studijų prorektorė (valdybos pirmininkė)

Anna Limanovskaja - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai (valdybos pirmininkės pavaduotoja)

Paulius Baltokas - Lietuvos studentų sąjungos prezidentas

Aldas Beginskas - Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Valdonė Daunienė - Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyriausioji specialistė

Aldis Fledžinskas - Vilniaus dizaino kolegijos direktorius 

Svetlana Kulpina - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Piniginės paramos skyriaus vedėja

Daina Lukošiūnienė - Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento patarėja

Eglė Radėnienė - Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento direktorė

Sigitas Renčys - Valstybinio studijų fondo direktorius

Algis Zubrus - Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotojas

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-10