Studijų stipendijos

Prašymų išmokėti studijų stipendiją teikimo 2017 m. kalendorius

Prašymų priėmimo terminai  Ar šiuo metu priimami prašymai?           
Pirmosios pakopos ar vientisųju studijų pirmojo kurso studentų – nuo bendrojo priėmimo pabaigos iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. Nepriimami
Antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentų – nuo nuo bendrojo priėmimo pabaigos iki einamųjų metų rugsėjo 4 d. Nepriimami
Doktorantūros studijų pirmojo kurso studentų – nuo nuo bendrojo priėmimo pabaigos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Nepriimami

Studijų stipendijas GALI GAUTI:

 • Priimti į pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir surinkę aukščiausius konkursinius balus (teisės aktas);
 • Priimti į antros pakopos ar doktorantūros studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, jei jų konkursinis balas dešimtbalėje sistemoje yra ne mažesnis nei aštuoni.

Studijų stipendijos NEGALI GAUTI:

 • Priimti į valstybės finansuojamas vietas studentai;
 • Asmenys pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę baigtos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • Asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis;
 • Užsieniečiai, išskyrus ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečius ir lietuvių kilmės užsieniečius;
 • Pakartotinai studijuojantys toje pačioje studijų pakopoje, jeigu daugiau nei pusę baigtų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

Studijų stipendijos DYDIS per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas, norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį. Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina yra didesnė, paskirtos stipendijos dydis nesikeičia. Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina yra mažesnė, studijų stipendija atitinkamai sumažėja.

Galimas STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIUS atskirose studijų programose ir aukštosiose mokyklose nustatomas kiekvienas metais. Studijų stipendijų skaičių pagal studijų sritis ar mokslo kryptis paskirsto Švietimo ir mokslo ministerija.

PRAŠYMAI IŠMOKĖTI STUDIJŲ STIPENDIJĄ yra teikiami elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje prisijungus per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas.

Pildydamas prašymą studentas turi nurodyti savo studijų duomenis, savo kontaktinius duomenis ir nurodyti, į kokią sąskaitą nori pervesti jam skirtą studijų stipendiją. Kai studentas prašyme pažymi, kad studijų stipendija turėtų būti pervedama mokslo ir studijų institucijai - nurodyti mokslo ir studijų institucijos sąskaitos nereikia.

Fondas, gavęs nustatytais terminais pateiktus studentų prašymus ir studijų institucijų pateiktus asmenų, turinčių teisę gauti studijų stipendiją sąrašus, remdamasis Švietimo informacinių technologijų centro pateikta informacija, sutikrina gautą informaciją ir tvirtina galutinį einamaisiais metais į mokslo ir studijų institucijas įstojusių asmenų, kuriems skiriama studijų stipendija, sąrašą.

Apie paskirtą studijų stipendiją Fondas asmenis informuoja, išsiųsdamas žinutes elektroniniu būdu.

Studijų stipendija MOKAMA dalimis kas mėnesį į studento asmeninę arba aukštosios mokyklos sąskaitą. Stipendijos pervedamos iki mėnesio 25 dienos. Už pirmąjį rudens semestro mėnesį, studijų stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios, gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos).

Studijų stipendijos MOKĖJIMAS NUTRAUKIAMAS:

 • Jeigu pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
 • Jeigu studentas nutraukė studijas;
 • Jeigu studentas buvo pašalintas iš studijų;
 • Jeigu paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją.

Studijų stipendijos MOKĖJIMAS SUSTABDOMAS, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių nutrūksta arba turėtų būti stabdomas studijų stipendijos išmokėjimas, studentas apie jas per 5 darbo dienas privalo raštu informuoti Valstybinį studijų fondą. To nepadarius, permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas privalo grąžinti.

Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 263 9158; el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-24