Studijų kainos kompensavimas

2017 m. prašymų dėl studijų kainos kompensavimo priėmimo kalendorius

Prašymų priėmimo terminai  Ar šiuo metu priimami prašymai?           
Nuo lapkričio 21 d. iki gruodžio 11 d. Nepriimami*

*Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija ir nespėjo užpildyti prašymo ją išmokėti iki gruodžio 11 d., pateikę motyvuotą paaiškinimą gali užpildyti prašymą iki gruodžio 23 d.

 

Nustatytas didžiausias galimas asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius. Jį rasite čia.

Dėmesio!!!

2017 m. lapkričio 20 d. Valstybinio studijų fondo (toliau Fondo) valdyba patvirtino sąrašą asmenų, kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kaina. Už studijas sumokėtas lėšas atgaus 2375 geriausius rezultatus pasiekę studentai ir alumnai, studijavę valstybės nefinansuojamose studijų vietose.

Aukštųjų mokyklų pateiktais asmenų elektroninio pašto adresais jau išsiųsti pranešimai apie paskirtą kompensaciją. Dėl asmens duomenų saugumo negalime skelbti viešų kompensacijas gavusių asmenų sąrašų, todėl Fondas siunčia pranešimus apie paskirtą kompensaciją elektroniniu paštu.

Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondo tinklalapyje, informacinėje sistemoje „Parama“ turi pateikti elektroninius prašymus šiai kompensacijai išmokėti. Jei asmuo iki 2017 m. gruodžio 11 d. (imtinai) tokio prašymo nepateiks, laikytina, kad už studijas suteiktos kompensacijos jis atsisako.

Už studijas sumokėtos įmokos asmenims, laiku užpildžiusiems prašymus, bus kompensuotos iki gruodžio 20 d.

Primename, kad pasitaiko atvejų, kai studentas netiksliai nurodo savo kontaktinius duomenis ar jau nebesinaudoja elektroninio pašto dėžute, kurią pateikė aukštojoje mokykloje pasirašydamas studijų sutartį. Tačiau net ir negavus pranešimo, sužinoti apie paskirtą kompensaciją galima prisijungus prie Fondo informacinės sistemos „Parama". Tie, kuriems paskirtos kompensacijos, matys prašymo formą kompensacijai išmokėti.

 

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:
  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymas);
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. 
Kompensuojama vieną kartą metuose, rudens semestre. Pasibaigus:
  • pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju - pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams ir;
  • nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - už antrąją pusę studijų programos).

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina.

Pats asmuo į Fondą kreiptis neturi, sąrašus geriausiai besimokančių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondui teikia aukštosios mokyklos.

Asmuo, kuriam skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, per nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie IS PARAMA . Atkreipiame dėmesį, kad tik tie asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, gali prisijungti prie IS PARAMA ir pateikti prašymą.

 

Išsiunčiami pranešimai aukštųjų mokyklų pateiktais studentų elektroninio pašto adresais.

Taip, tik autorizuojantis per savo banką, galima pateiktį prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Per 15 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, patvirtinimo dienos.

Pateikus prašymą, turi atsirasti statusas „Tikrinama".  Šis statusas išlieka iki pat prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensacijai, pabaigos.

Statusas „Tikrinama" pasikeis į „Priimta" pasibaigus prašymų pateikimo terminui.

Kompensacija išmokama visa suma iš karto į to asmens vardu atidarytą banko sąskaitą. Kompensacijos išmokamos per 7 darbo dienas nuo prašymų išmokėti kompensaciją teikimo termino pabaigos.

Negali. Išlyginamosios arba papildomosios studijos nepriklauso jokiai studijų pakopai. Tai yra parengiamasis etapas prieš stojant į magistrantūrą. Valstybė nereguliuoja nei papildomųjų studijų trukmės, nei jų turinio, neregistruoja tokių programų. Priimant į magistrantūrą reikalavimus nustato patys universitetai.

Kristina Kaučikienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 262 9626; kristina.kaucikiene[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-13