Valstybės paskolos grąžinimo atidėjimas

Paskolos gavėjams, pateikusiems pateisinančius dokumentus, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą šiais atvejais:

1. dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo - nedarbingumo laikotarpiui;

2. dėl nėštumo ir gimdymo - nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;

3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, - iki vaikui sukaks 3 metai;

4. paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, - studijų laikotarpiui;

5. bedarbiams - įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;

6. paskolų gavėjams, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, - ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;

7. kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

Įgaliojimo forma dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentų tvarkymo. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-05