Kaip skaičiuojamas Lietuvai atidirbtas laikas?

Nustatant, ar asmuo dirbo ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamas laikas, kurį asmuo turėjo darbo santykius. Jei asmuo vienu metu turėjo darbo santykius su keliais darbdaviais, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami. Jei asmuo kelis kartus gavo paramą studijoms skirtingose studijų pakopose, laikotarpis atitinkamai ilginamas tiek kartų, kiek kartų buvo skirta parama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-16