Kas vertina dėl savo specifikos nereitinguojamas aukštąsias mokyklas?

Gavęs prašymą  skirti paramą studijoms aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama dėl savo specifikos (menai), Valstybinis studijų fondas kreipiasi į:

  1. Lietuvos aukštąją mokyklą, kuri vykdo panašią studijų programą;
  2. Lietuvos valstybės institucijas ar įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos srityje yra su asmens studijų programa susiję klausimai;
  3. Lietuvoje veikiančias asociacijas, vienijančias  studijų krypčių grupės, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus.  
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-16