Finansavimas

Stipendijas stažuotėms atlikti finansuoja BARI projekto partneriai ir rėmėjai. Stažuotėse gali dalyvauti pirmos pakopos (bakalauro) ir antros pakopos (magistrantūros) studijų  studentai. Finansavimą sudaro: mėnesinė stipendija ir studento kelionės išlaidų kompensavimas.

2020 metais Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis numatoma skirti stipendijas tik antros pakopos (magistratūros) Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose studijuojantiems ir atranką praėjusiems studentams. Stipendijų išmokėjimą atrinktiems studentams administruos Valstybinis studijų fondas.

Pažymėtina, kad dalyvauti atrankoje ir teikti paraiškas stažuotėms gali ir Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose studijuojantys pirmos pakopos (bakalauro) studijų studentai, tačiau šiems studentams Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis stipendijos 2020 m. nebus skiriamos. Tokie asmenys galės pretenduoti ir gauti paramą stažuotėms iš kitų finansavimo šaltinių ar finansuoti stažuotės išlaidas savo asmeninėmis lėšomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-17