Kur galiu užpildyti valstybės remiamos paskolos prašymą-anketą?

Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą-anketą.

Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Elektroninių valdžios vartų portalą galite rasti adresu http://www.epaslaugos.lt/, http://www.evaldzia.lt/ arba http://www.govonline.lt/.

Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą  ar studijų metu palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis dėl to, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, studentas privalo pristatyti šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus.

Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą.

Studentai, įrašyti į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis sąrašą, kreipiasi į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-05