Bendrosios valstybės remiamų paslaugų teikimo sąlygos

Bendrosios valstybės remiamų paslaugų teikimo sąlygos

  • Studijų metu  palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas;
  • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;
  • Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
  • Paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų;
  • Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;
  • Palūkanos mokamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms ir kas mėnesį studentui pervedant nustatytą paskolos dalį, palūkanų suma vis didėja; 2)po kiekvieno mokėjimo, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;
  • Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;
  • Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip 183 €, nes valstybės remiamų pajamų dydis šiuo metu yra 122 €), gali kreiptis į Fondą;
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-05