Kas yra valstybės paskola?

Valstybės paskola yra paskola studijų įmokai mokėti. Ji teikiama iš valstybės lėšų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) nustatyta tvarka. Šios paskolos suma per semestrą negali viršyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto studijų įmokos dydžio už semestrą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-03