Kada sustabdomas ar nutraukiamas tikslinės išmokos mokėjimas?

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

  • jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);
  • studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • studentui mirus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-06