Perdavėme Lietuvos aukštosioms mokykloms

Data

2018 02 05

Įvertinimas
0
skaitytuvas.jpg

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) vykdo bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis projektą „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas).

Projektas užtikrina aukštojo mokslo prieinamumą ir studijų kokybės gerinimą studentams, turintiems negalią . Viena Projekto funkcijų – šalies aukštųjų mokyklų – projekto partnerių – informacinės ir fizinės aplinkos gerinimas bei pritaikymas studentų, turinčių negalią, poreikiams. Kiekvienais metais užsibrėžta tenkinti studentų, turinčių skirtingas negalias, poreikius.

Siekiant šio tikslo 2017 metais nupirkta Projekto partneriams regos negalios kompensacinė įranga už 106.365,31 Eur.

Įrangos pavadinimas

Stacionarus vaizdo didintuvas

(29696,08 Eur)

Perduota

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai,

Marijampolės kolegijai,

Socialinių mokslų kolegijai,

Lietuvos sporto universitetui,

Vilniaus kolegijai,

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai,

Kauno kolegijai,

Europos humanitarinis universitetui ( po 1 vnt.)

Teksto didinimo programinė įranga (3017,70 Eur)

Perduosime

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai (1),

Socialinių mokslų kolegijai (1),

Alytaus kolegijai (2),

Vilniaus kolegijai (1),

Vilniaus verslo kolegijai (1)

Brailio įtaisas (17073,00 Eur)

Perduota

Šiaulių valstybinė kolegijai (1),

Vilniaus Gedimino technikos universitetui (1),

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (3),

Kauno technologijos universitetui (1).

Programinė įranga versijoms (9317,00 Eur)

Perduosime

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai (2),

Lietuvos edukologijos universitetui (1),

Vilniaus Gedimino technikos universitetui (1),

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (1),

Vilniaus kolegijai (2),

Vilniaus dizaino kolegijai (1),

Lietuvos verslo kolegijai (1),

Utenos kolegijai (2)

DAISY garsinių knygų skaitytuvas

(2121,00 Eur)

Perduota

Lietuvos sporto universitetui (2),

Utenos kolegijai (1),

Kauno kolegijai (1),

Lietuvos verslo kolegijai (1)

Nešiojamas vaizdo didintuvas

(26523,00 Eur)

Perduota

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai (4),

Aleksandro Stulginskio univeristetui (1),

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai (1),

Kauno technikos kolegijai (2).

Ekrano skaitymo programinė įranga su balso

sintezatoriumi lietuvių kalba (14158,20 Eur)

Perduota

Lietuvos edukologijos universitetui (1),

Vilniaus universitetui (1),

Šiaulių universitetui (2),

Vytauto Didžiojo universitetui (7),

Vilniaus kolegijai (1),

Vilniaus dizaino kolegijai (1),

LCC tarptautinis universitetui (1)

Silpnaregiams pritaikytos klaviatūros (330,33 Eur)

Perduota

Lietuvos edukologijos universitetui (1),

Alytaus kolegijai (2),

Vilniaus dizaino kolegijai (3),

LCC tarptautinis universitetui (1)

Garsinių knygų DAISY kūrimo programa (1270,00 Eur)

Perduota

Mykolo Romerio universitetui (1).

Teksto atpažinimo ir skaitymo įrenginiai (17590,65 Eur)

Perduosime

Šiaulių valstybinei kolegijai (1),

Vilniaus universitetui (3),

Klaipėdos universitetui (1),

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (1),

Vytauto Didžiojo universitetui (1),

Lietuvos sporto universitetui (2),

Kauno kolegijai (1),

Kauno technikos universitetui (1).

 

Džiaugiamės ir tikimės, kad perduota įranga palengvins studentų turinčių regos negalią, studijas!