Kviečiame teikti prašymus tikslinėms išmokoms gauti

Data

2018 01 30

Įvertinimas
2
2018-01-29.png

2018 m. vasario 1 – kovo 16 dienomis priimsime elektroninius prašymus tikslinei išmokai gauti.

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas) teikia tikslinės išmokas studentams, turintiems negalią. Studentai, pretenduojantys į tikslinę išmoką, Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) privalo pateikti prašymą, sistemoje pildydamas formą „Tikslinės išmoka, 2018 m. pavasario semestras“. Prie sistemos studentas jungiasi per elektroninės valdžios vartus, naudodamasis banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, arba elektroniniu parašu.

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

- Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

- jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

- pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus, kai studentas, turintis negalią, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Jei iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos studentas jau gavo tikslinę išmoką, už tą laikotarpį ji antrąkart neteikiama) pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų  arba pagal vientisųjų studijų programą, antrosios pakopos (magistrantūros) studijų ar pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

- neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos skirtų nuobaudų.

Skiriamas kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį) tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar aukštoji mokykla, kurioje jie studijuoja, yra Projekto partnerė. Studentai, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją!