Valstybės remiamos paskolos

Ar galiu pavasario semestre gauti paskolą studijų kainai?
Taip.
 
Jeigu neturiu sąskaitos jokiame Lietuvos banke ir nesinaudoju elektroniniu sertifikatu, ar galiu prašymą paramai gauti pateikti naudodamasis kito žmogaus (šeimos nario, draugo) elektronine bankininkyste ar elektroniniu sertifikatu?
Pateikti prašymų naudojantis kito žmogaus elektronine bankininkyste ar elektroniniu sertifikatu negalima. Šios priemonės yra reikalingos Jūsų tapatybei nustatyti, todėl jei prašymą užpildysite naudodamasis (-osi) kito žmogaus sąskaita / elektroniniu sertifikatu, mūsų sitemoje Jūs nebūsite identifikuota(s) ir parama Jums nebus skirta. Ją galėtų gauti tas žmogus, kurio duomenimis naudojotės teikdama(s) prašymą, jei ji(s) atitinka nustatytus reikalavimus paramai gauti.
 
Kaip ir kada sužinosiu, kad man skirta paskola?
Sužinoti, ar Jums skirta paskola, galėsite prisijungę prie savo anketos po Studentų, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo.
 
Ar galiu gauti paskolą, jei studijuoju užsienyje?
Valstybės remiamos paskolos į užsienį studijuoti išvykusiems asmenims neteikiamos, išskyrus jeigu vykstate dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (pvz. ERASMUS programa).
 
Iki kada ir kokius dokumentus reikia pristatyti, jeigu esu socialiai remtinas?
Globos ir rūpybos ar našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus į Fondą reikės pristatyti prašymų-anketų teikimo laikotarpiu. Dokumentų, įrodančių, kad Jūsų šeima gauna socialinę pašalpą arba neįgalumo, darbingumo lygį patvirtinančių dokumentų Fondui pristatyti nereikia - šią informaciją gauname tiesiogiai iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos.
 
Kokiam laikotarpiui galiu prašyti paskolos?
Visos paskolos teikiamos vieneriems studijų metams. Pavasario semestre vyks papildomas konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti, jos skiriamos tik pavasario semestrui.
 
Ar galiu užpildyti paraišką nesinaudojant elektronine bankininkyste?
Jeigu dėl kažkokių priežasčių negalite naudotis elektroninės bankininkystės sistema ar kitais autorizavimosi būdais, nurodytais Elektroninių valdžios vartų tinklalapyje, prašymus pateikti galėsite atvykę į Fondą Goštauto g. 12-407, Vilnius. Su savimi būtina turėti galiojantį asmens dokumentą.
 
Ar imant paskolą gyvenimo išlaidoms padengti palūkanas kas mėnesį reikės mokėti nuo mėnesio išmokos ar nuo visos jau išmokėtos sumos?
Palūkanas mokėsite nuo išmokėtos ir negrąžintos sumos. Dėl palūkanų sumos jus informuos bankas, su kuriuo pasirašysite sutartį.
 
Ką daryti, kai sužinau, jog man garantuojama valstybės remiama paskola?
Per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo reikia kreiptis į vieną iš fondo nurodytų kredito įstaigų dėl sutarties sudarymo. Su savimi studentas privalo turėti asmens dokumentą (pasas arba tapatybės kortelė).
 
Kada gausiu pinigus?
Pirmoji paskolos dalis yra išmokama per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo. Paskola gyvenimo išlaidoms bei dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) studijas pervedama į studento asmeninę sąskaitą. Paskola studijų kainai pervedama tiesiai į aukštosios mokyklos sąskaitą.
 
Ar pavasario semestrą bankas automatiškai aukštajai mokyklai perveda antrąją paskolos studijų kainai dalį?
Ne, jeigu studento ir banko kredito sutartyje yra nurodyta, jog studentas privalo pateikti bankui prašymą. Prašymai turi būti pateikiami studento ir banko sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
 
Kokiuose bankuose galiu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį?
2017 m. banke „Swedbank“, AB
 
Ar reikia rašyti prašymą, kad nuo rugpjūčio 1 d. fondas už mane mokėtų palūkanas?
Studentams, kurie ėmė valstybės remiamas paskolas 2009 m. rudenį - 2011 m. pavasarį, prašymo, kad fondas už juos studijų metu nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. mokėtų palūkanas, rašyti nereikia. Palūkanas visiems, ėmusiems paskolas studijų kainai sumokėti arba dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, apmokėsime automatiškai. Prašymus rašyti turėtų tie žmonės, kurie dėl kažkokių priežasčių nenori, kad studijų metu už juos palūkanas mokėtų fondas. Ėmusiems paskolas gyvenimo išlaidoms palūkanos apmokamos nebus!
 
Kaip gauti palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis studijų laikotarpiu naujai imamai paskolai?
Pildant prašymą-anketą būtina pažymėti varnelę ties punktu, kad norite dalyvauti konkurse dėl palūkanų apmokėtjimo studijų laikotarpiu.
 
Ar gali būti, kad nebuvau įtrauktas į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, nes turėjau vos kelių eurų įsiskolinimą bankui už anksčiau paimtą valstybės remiamą paskolą?
Studentai, kurie sąrašų sudarymo dieną turi bent 1 euro cento įsiskolinimą pagal anksčiau sudarytas valstybės ar valstybės remiamų paskolų sutartis bankams arba fondui, į sąrašus nėra įtraukiami.
 
Kada gali būti atidėtas valstybės remiamos paskolos grąžinimas?
Paskolos gavėjui, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nepavykus su kredito įstaiga susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu. Valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu paskolos gavėjas kredito įstaigai moka palūkanas, išskyrus atvejus, kai palūkanos yra apmokamos valstybės lėšomis. Plačiau: https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-remiamu-paskolu-grazinimo-atidejimas
 
Ar galiu būti atleistas nuo paskolos grąžinimo?
Nuo valstybės lėšomis suteiktos ar valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis. Valstybės lėšomis suteikta paskola ar valstybės remiama paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus. Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas. Plačiau: http://vsf.lrv.lt/lt/administracines-paslaugos/atleidimas-nuo-paskolos-grazinimo

 
 
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-23