Valstybės paskolos (iki 2009 m.)

Kada turiu pradėti grąžinti paskolą?
Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar jų nutraukimo. Pirminis paskolos grąžinimo grafikas sudaromas vadovaujantis paskolos suteikimo metu pateiktais dokumentais apie numatomą studijų baigimo datą. Paskolos gavėjas, sustabdęs, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba išbrauktas iš studentų sąrašų, privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą. Jei studijos baigiamos vėliau, tęsiamos aukštesnėje pakopoje, taip pat esant kitoms paskolos sutarties 6.1. ir 6.2. punktuose išvardintoms aplinkybėms, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas. Norėdamas tai padaryti, paskolos gavėjas privalo raštu kreiptis į Fondą pateikdamas laisvos formos prašymą bei 6.1. ir 6.2. punktuose išvardintas aplinkybes patvirtinančius dokumentus ar notariškai patvirtintas jų kopijas.
 
Ar galiu grąžinti visą paskolą iš karto?
Taip. Jei pagal grafiką paskolos grąžinimo terminas dar neprasidėjęs (t. y. dar neatėjusi nurodyto ketvirčio pirmojo mėnesio 1-oji diena), turite grąžinti tik pasiskolintą sumą (be palūkanų). Jei paskolos grąžinimo terminas jau prasidėjęs, galutinio atsiskaitymo atveju palūkanos būtų perskaičiuojamos iki mokėjimo dienos. Todėl reikėtų susisiekti su Fondo darbuotojais ir pasitikslinti atsiskaitymo sumą arba galutinio atsiskaitymo sumą sužinosite prisijungę šiuo adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ . Vartotojo instrukcija jungiantis prie sistemos. Galutinio atsiskaitymo atveju, siekdamas išvengti nepriemokos, paskolos gavėjas turi įsitikinti (ypač pavedimus atlikdamas nedarbo dienomis), kad jo įmoka į Fondo sąskaitą bus įskaityta konkrečią dieną (skaityti banko taisykles ar klausti banko skyriuje).
 
Ar galiu sumokėti daugiau, nei nurodyta paskolos grąžinimo grafike?
Ketvirtines įmokas reikia mokėti kiekvieną ketvirtį, t.y. nuo nurodyto ketvirčio pirmo mėn. 1-os dienos iki ketvirčio trečio mėn. 10-os dienos. Sudėti ketvirtinių įmokų ir mokėti už kelis ketvirčius negalima, kadangi sutartyje numatytas paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti dalį paskolos ir mokėti palūkanas kas ketvirtį. Tačiau sutartyje taip pat numatyta paskolos gavėjo teisė grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau numatyto termino. Vadinasi, jei kurį nors ketvirtį sumokėtumėte daugiau nei numatyta grafike, įmoka būtų paskirstoma tokia tvarka: delspinigiams (jei yra), palūkanoms (jei yra), o likusi suma būtų įskaityta paskolai padengti. Vėlesnių ketvirčių įmokos būtų perskaičiuojamos (kadangi Fondas įsipareigoja palūkanas skaičiuoti nuo likusios negrąžintos paskolos dalies) - sumažėtų privaloma grąžinti paskolos dalis ir palūkanos.
 
Į kokią banko sąskaitą turėčiau pervesti grąžinamą paskolą?
Čia rasite mokėjimo nurodymo formos pildymo pavyzdį, kuriame nurodytas ir Valstybinio studijų fondo banko sąskaitos numeris. Mokėjimo pavedimą taip pat galite atlikti naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis.
 
Ką daryti, jeigu turėčiau pradėti grąžinti valstybės paskolą, bet pamečiau paskolos grąžinimo grafiką?
Visą informaciją apie valstybės paskolą (-as) (grafikus, įsiskolinimą, mokėjimų istoriją) paskolos gavėjas gali rasti prisijungęs šiuo adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ . Vartotojo instrukcija jungiantis prie sistemos.
 
Ar galiu grąžinti paskolą tiesioginio debeto būdu?
Ne, toks grąžinimo būdas neįmanomas. Tačiau galite su banku pasirašyti sutartį dėl periodinių mokėjimų/pervedimų Jūsų pasirinktu periodiškumu (kas ketvirtį/mėnesį) su pastovia (fiksuota) mokėtina suma. Jeigu naudojatės el. bankininkystės paslaugomis, yra galimybė ir pačiam nusistatyti periodines įmokas. Kiekvieną kartą per ketvirtį pervedus daugiau, nei numatyta ketvirtinė įmoka, grafikas nuo kito ketvirčio perskaičiuojamas.
 
Ar grąžinęs paskolą automatiškai gausiu patvirtinimą apie visišką atsiskaitymą?
Ne. Norėdamas gauti pažymą apie visišką atsiskaitymą, paskolos gavėjas turi pristatyti Fondui prašymą išduoti pažymą apie visišką atsiskaitymą.
 
Kodėl sumokėjęs paskolos grąžinimo įmoką ir prisijungęs prie Fondo informacinės sistemos „Paskola v. 3.0" nematau savo mokėjimo?
Sąskaitos, į kurią mokamos paskolų grąžinimo įmokos, visos dienos išrašas į informacinę sistemą suvedamas artimiausią darbo dieną. Ketvirčių trečiųjų mėnesių metu gaunant didesnį įmokų skaičių ar darbuotojų atostogų metu įmokų perkėlimas į sistemą gali užtrukti ilgiau. Jei ir po kelių darbo dienų nematote savo įmokos informacinėje sistemoje, gali būti, kad mokėjimo pavedime trūksta paskolos gavėją identifikuojančių duomenų (asmens kodo ar sutarties numerio). Tokiu atveju kreipkitės į Fondo paskolų skyriaus darbuotoją.
 
Kaip gauti į eurus perskaičiuotą paskolos grąžinimo grafiką?
Grafikai į eurus konvertuoti po 2015-01-01 (sutarties sąlygos nesikeičia). El. grafiko variantą (taip pat paskolos likutį, galutinio atsiskaitymo sumą, atliktas įmokas) galima matyti prisijungus prie fondo sistemos adresu https://studentai.vsf.lt/studentai / (Jungimosi instrukcija). Pageidaujantiems gauti popierinius grafiko variantus paštu, reikia pateikti pasirašytą prašymą (prašyme nurodant tikslų adresą, kuriuo po 2015-01-01 pageidaujate gauti konvertuotus grafikus) adresu Valstybiniam studijų fondui, A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.
 
Ar valstybės paskolos grąžinimą galima atidėti?
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-23