Studijų stipendijos

Kas gali gauti studijų stipendiją?
Studijų stipendijas gali gauti asmenys nuo 2012-2013 studijų metų įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją (vnf/st) ir pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų institucija.
 
Kuriam laikui skiriama studijų stipendija?
Studijų stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijos mokėjimas nutraukiamas arba sustabdomas.
 
Kokio dydžio yra studijų stipendija?
Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.
 
Kokia tvarka mokama studijų stipendija?
Už pirmąjį rudens semestro mėnesį, studijų stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios, gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos). Kitais einamaisiais mėnesiais studijų stipendija pervedama iki 25 mėnesio  dienos.
 
Kur pervedama studijų stipendija?
Fondas, studentui skirtą studijų stipendiją, perveda į jo prašyme nurodytą studento asmeninę sąskaitą arba į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą, už studijas mokamai kainai padengti, kas mėnesį lygiomis dalimis. Kai studentas prašyme pažymi, kad studijų stipendija turėtų būti pervedama mokslo ir studijų institucijai - nurodyti mokslo ir studijų institucijos sąskaitos nereikia.
 
Kam ir kokiais terminais studentas turiu pateikti prašymą studijų stipendijai gauti?
  • Pirmos pakopos studentai prašymą studijų stipendijai gauti teikia elektroniniu būdu ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.
  • Antros pakopos studentai prašymą studijų stipendijai gauti teikia elektroniniu būdu ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 4 dienos. Elektroniniu būdu užpildytą formą būtina atsispausdinti, pasirašyti ir pateikti mokslo ir studijų institucijoms jų nustatyta tvarka.
  • Doktorantūros prašymą studijų stipendijai gauti teikia elektroniniu būdu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. Elektroniniu būdu užpildytą formą būtina atsispausdinti, pasirašyti ir pateikti mokslo ir studijų institucijoms jų nustatyta tvarka.

Prašymą studijų stipendijai gauti galite pateikti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-17