Studijų kainos kompensavimas

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą?
Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:
  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo72 straipsnio 1 dalis);
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. 
Kiek kartų ir kada yra skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija?
Kompensuojama vieną kartą metuose, rudens semestre. Pasibaigus:
  • pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju - pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams ir;
  • nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - už antrąją pusę studijų programos).

Kokia suma yra kompensuojama?

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina.

Ar reikia rašyti prašymą, norint gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją? Kokius dokumentus pristatyti?
Pats asmuo į Fondą kreiptis neturi, sąrašus geriausiai besimokančių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondui teikia aukštosios mokyklos.
 
Kaip asmenys yra informuojami, jog yra paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija?
Išsiunčiami pranešimai aukštųjų mokyklų pateiktais studentų elektroninio pašto adresais.
 
Ar priimami popieriniai prašymai, norint gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją?
Ne, prašymai teikiami tik per Fondo informacinę sistemą „Parama".
 
Ar būtinai reikia turėti elektroninę bankininkystę?
Taip, tik autorizuojantis per savo banką, galima pateiktį prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.
 
Ar yra kitų alternatyvų, norint autorizuotis informacinėje sistemoje „Parama"?
Galima autorizuotis ir turint asmeninį skaitmeninį sertifikatą.
 
Per kiek laiko reikia pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją?
Per 15 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, patvirtinimo dienos.
 
Kaip sužinoti, ar prašymas sėkmingai pasiekė Fondą?
Pateikus prašymą, turi atsirasti statusas „Tikrinama".  Šis statusas išlieka iki pat prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensacijai, pabaigos.
 
Kada statusas „Tikrinama" pasikeis į „Priimta"?
Statusas „Tikrinama" pasikeis į „Priimta" pasibaigus prašymų pateikimo terminui.
 
Kur galiu sužinoti, kokia suma bus išmokama?
Sumą galite sužinoti prisijungę prie savo anketos skiltyje „Finansinė parama".
 
Ar gavus kompensaciją iškart reikia padengti paskolą, imtą iš Fondo, ar ji bus nuskaičiuojama automatiškai?
Už studijas sumokėtos kainos kompensacija su paskolos grąžinimu neturi nieko bendro.
 
Jeigu nepateikiau prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją per nustatytą terminą, ar dar yra kokia galimybė šią kompensaciją išmokėti?
Turite pateikti Fondui motyvuotą prašymą dėl leidimo pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, pasibaigus prašymų pateikimo terminui. Fondo direktorius, atsižvelgęs į pateiktus prašyme motyvus, gali priimti sprendimą leisti pateikti prašymą po termino, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos.
 
Ar kompensacija išmokama visa iš karto ar dalimis?
Kompensacija išmokama visa suma iš karto į to asmens vardu atidarytą banko sąskaitą.
 
Ar galima nurodyti kito asmens sąskaitos numerį kompensacijai išmokėti?
Ne, negalima. Kompensacija išmokama tik į gavėjo asmeninę sąskaitą.
 
Kada galima tikėtis už studijas sumokėtos kainos kompensacijos išmokėjimo?
Kompensacijos išmokamos per 7 darbo dienas nuo prašymų išmokėti kompensaciją teikimo termino pabaigos.
 
Ar asmuo, studijavęs valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ir gavęs už studijas sumokėtos kainos kompensavimą (daliai studijų ar visoms studijoms), gali pakartotinai studijuoti toje pačioje pakopoje, valstybės finansuojamoje studijų vietoje?
Gali pakartotinai studijuoti toje pačioje pakopoje, valstybės finansuojamoje studijų vietoje tik tuo atveju, jeigu valstybės biudžeto lėšomis įgijo pusę ar mažiau studijų kreditų.
 
Ar asmenys, studijuojantys išlyginamosiose studijose, gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą?
Negali. Išlyginamosios arba papildomosios studijos nepriklauso jokiai studijų pakopai. Tai yra parengiamasis etapas prieš stojant į magistrantūrą. Valstybė nereguliuoja nei papildomųjų studijų trukmės, nei jų turinio, neregistruoja tokių programų. Priimant į magistrantūrą reikalavimus nustato patys universitetai.
 
 
 
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-18