Atleidimas nuo paskolos grąžinimo

Atleidimas nuo paskolos grąžinimo

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas 

Aprašymo turinys 

Administracinės paslaugos pavadinimas Atleidimas nuo valstybės lėšomis suteiktos ar valstybės remiamos paskolos grąžinimo.
Administracinės paslaugos versija  2 versija
Administracinės paslaugos apibūdinimas Nuo valstybės lėšomis suteiktos ar valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis.

Valstybės lėšomis suteikta paskola ar valstybės remiama paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin.,  2009, Nr.64-2569).Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.V1-43 (Žin., 2010, Nr. 100-5198).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Atleidimo nuo valstybės remiamų paskolų atveju -   Fondo nustatytos formos pajamų deklaracija, kiti Fondo nurodyti dokumentai.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informaciją, reikalingą atleidimui nuo paskolų grąžinimo administruoti, Fondas gauna iš:
  1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM informacinės sistemos (tvarkytojas -  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, http://www.ndnt.lt/ )(darbingumo lygio pažyma);
  2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM informacinės sistemos (tvarkytojas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, http://www.sodra.lt/ ) (informacija apie asmens draudžiamąsias pajamas, socialinio draudimo įmokų mokėtojus ir laikotarpius).
Administracinės paslaugos teikėjas Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Grita Sabaite (valstybės lėšomis suteiktos paskolos), tel. (8 5) 2629 589, grita.sabaite[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paskolų skyriaus vedėja Kristina Novickienė, tel. (8 5) 2553376, kristina.novickiene[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paskolos gavėjui ar jo atstovui pateikus prašymą atleisti nuo paskolos grąžinimo ir jį pagrindžiančius dokumentus, Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą atleisti nuo valstybės lėšomis suteiktos paskolos ir (arba) valstybės remiamos paskolos.
 Prašymo forma Prašymo atleisti nuo paskolos grąžinimo forma bei pajamų deklaracijos forma skelbiama Fondo internete tinklalapyje http://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-19