Viešieji pirkimai

 

PIRKIMŲ SUVESTINĖS

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAI 2016 m.

VYKSTANTYS VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pagrindimas

Pasiūlymų pateikimo terminas

Nustatytas laimėtojas

Kaina

Numatoma sutarties sudarymo data

1.   IS PARAMA vystymas Supaprastintas atviras konkursas    VPĮ 42 str. 2   d. 1 p. 2016-04-26 10 val.   UAB „Algoritmų sistemos“   74 302,47 €  2016 m. gegužės 13 d. 
2. Patalpų remonto darbai   Supaprastintas atviras konkursas Pirkimo vertė, kartu su panašiais pirkimais einamaisiais metais, neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos, vadovaujantis VPĮ 84 str. 1 p. ir Valstybinio studijų fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 94 punktu, pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu.          
3. ISO 27001:2013 standarto diegimas ir konsultacinės paslaugos   Supaprastintas atviras konkursas Pirkimo vertė, kartu su panašiais pirkimais einamaisiais metais, neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos, vadovaujantis VPĮ 84 str. 1 p. ir Valstybinio studijų fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 94 punktu, pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu.          
        4.  Spausdintuvai  Supaprastintas atviras konkursas/CPO  Pirkimo vertė, kartu su panašiais pirkimais einamaisiais metais, neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos, vadovaujantis VPĮ 84 str. 1 p. ir Valstybinio studijų fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 94 punktu, pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu.        

5.

Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymų paslaugų viešasis pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas/CPO Pirkimo vertė, kartu su panašiais pirkimais einamaisiais metais, neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos, vadovaujantis VPĮ 84 str. 1 p. ir Valstybinio studijų fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 94 punktu, pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu.  

 Pirkimo vertė, kartu su panašiais pirkimais einamaisiais metais, neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos, vadovaujantis VPĮ 84 str. 1 p. ir Valstybinio studijų fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 94 punktu, pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu.

 2016-09-14 14 val.

 

  

     6.  Kompiuterinė įranga  Supaprastintas atviras konkursas  Pirkimo vertė, kartu su panašiais pirkimais einamaisiais metais, neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos, vadovaujantis VPĮ 84 str. 1 p. ir Valstybinio studijų fondo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 94 punktu, pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu.  2016-11-14 10 val.      

 

PASIBAIGĘ VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

ATASKAITOS 

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos 2016 m.  

 Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos 2015 m. 

Įvykdytų ar nutrauktų sutarčių ataskaitos 2015 m.

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-01