Vadovų darbotvarkės

Šiuo metu VSF viešų susitikimų nenumatyta.

*Įstaigos interneto svetainės srityje „Vadovų darbotvarkės" skelbiama informacija apie įstaigos vadovo, jo pavaduotojo įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-12