Biudžeto suvestinė

Biudžeto suvestinė

 Išlaidos

  2015 m. planas (patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas) (Eur)

  Panaudota per 2015 m. (Eur)

 

2016 m. planas (patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas) (tūkst. Eur)

 Panaudota per 2016 m. (tūkst. Eur)  

2017 m. planas (patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas) (tūkst. Eur)

Panaudota per 2017 m. (tūkst. Eur)                2018 m. planas (patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas) (tūkst. Eur) Panaudota per 2018 m. (tūkst. Eur)      
Institucijos reprezentacinės išlaidos 

4000

3902,69

7,4

 7,4

 5,0 4,4 4,3 4,3
Institucijos išlaidos transportui

 0

 0

 0  0   0 0 0 0
Institucijos išlaidos kvalifikacijos kėlimui

4600

4593,52

3,5

3,3 4,0 2,9 3,0 0,9
Institucijos išlaidos apmokėjimui samdomiems ekspertams, konsultantams, už audito paslaugas ir pan.

 0

 0

 0

0

  0    0 0 0
Institucijos komandiruočių išlaidos

290

136,71

0,2

0,1

            0,2            0,2 1,0 0,2

 

Asignavimai gaunami tik iš valstybės biudžeto

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-23