Asmenų aptarnavimo apklausos anketa 2018 (siekdami tobulinti Valstybinio studijų fondo veiklą ir užtikrinti kuo geresnę Jums teikiamų paslaugų kokybę, prašome užpildyti toliau pateiktą klausimyną).

Ačiū, kad padedate mums tobulėti!

 

 

0%
 • *

  Jūs esate

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Vyras

  Moteris

  0
 • *

  Jūsų amžius

  Pasirinkite tik vieną variantą

  18-22 m.

  23-25 m.

  26-30 m.

  Kitas

  1
 • *

  Kurioje pakopoje studijuojate?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Pirmojoje (bakalauras)

  Antrojoje (magistrantūra)

  Vientisosios studijos

  Trečiojoje (doktorantūra)

  Kita

  2
 • *

  Kaip sužinojote apie Fondo veiklą ir teikiamas paslaugas?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Informaciją radau Fondo lankstinuke 

  Informaciją radau Fondo tinklalapyje

  Informaciją radau Fondo socialinėje paskyroje (Facebook)

  Sužinojau parodos "Studijos" metu

  Papasakojo aukštosios mokyklos darbuotojai

  Papasakojo kiti studentai

  Pamačiau Fondo reklamą laikraštyje, žurnale

  Pamačiau informaciją Fondo plakate

  Kita

  3
 • *

  Ar Fondo viešai pateikiama informacija Jums aiški, lengvai suprantama?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Taip, Fondas pateikia aiškią, suprantamą informaciją apie savo veiklą

  Informaciją suprantu, tačiau nevengiu paklausti ir Fondo darbuotojų

  Suprantu tik dalį pateikiamos informacijos

  Informacija pateikiama neaiškiai, dažniausiai aš jos nesuprantu

  Į Fondo pateikiamą informaciją nesigilinu, nes reikiamais klausimais iš karto kreipiuosi į Fondo darbuotojus

  Kita

  4
 • *

  Kuris būdas gauti informaciją iš Fondo Jums būtų priimtiniausias?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Naujienlaiškis

  Pranešimai Fondo tinklalapyje

  Pranešimai Fondo socialinėje paskyroje (Facebook)

  Pranešimai (reklama) laikraščiuose, žurnaluose

  Pranešimai (reklama) populiariausiuose interneto portaluose 

  Informacijos sklaida renginių metu (paroda "Studijos", susitikimai su studentais ir t.t.)

  Skelbimai aukštosios mokyklos skelbimų lentoje

  Kiti būdai

  5
 • *

  Įvertinkite vartojimo aplinką Fondo informacinėje sistemoje "Parama"

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Puikiai

  Labai gerai

  Gerai

  Patenkinamai

  Nepatenkinamai

  Šia sistema nesinaudojau

  6
 • *

  Įvertinkite vartojimo aplinką Fondo informacinėje sistemoje "Paskola"

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Puikiai

  Labai gerai

  Gerai

  Patenkinamai

  Nepatenkinamai

  Šia sistema nesinaudojau

  7
 • *

  Ar savarankiškai pildėte prašymą finansinei paramai ar paskolai gauti?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, užpildžiau pats

  Padėjo užpildyti kiti studentai

  Padėjo užpildyti giminės

  Padėjo užpildyti aukštosios mokyklos atstovai

  Padėjo užpildyti Fondo darbuotojai

  8
 • *

  Dėl kokios priežasties bendravote su Fondo darbuotojais?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Dėl valstybės remiamos paskolos

  Dėl valstybės paskolos (gavusiems iki 2009 m.)

  Dėl socialinės stipendijos

  Dėl tikslinės išmokos (studentams, turintiems negalią)

  Dėl studijų stipendijos

  Dėl paramos užsienio lietuviams

  Dėl studijų kainos kompensavimo

  Dėl studijų krepšelio grąžinimo

  Dėl tikslinio finansavimo klausimų

  Dėl paramos studijoms užsienyje (konkursas "Kitas šimtas")

  Kitais klausimais

  9
 • *

  Kokiu būdu bendravote su Fondo darbuotojais?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Naudojausi Fondo informacine sistema "Paskola"

  Naudojausi Fondo informacine sistema "Parama"

  Skambinau bendruoju telefonu

  Skambinau konkrečiam specialistui

  Susirašinėjau elektroniniu paštu

  Buvau atvykęs į Fondą

  Bendravau kitais būdais

  10
 • *

  Įvertinkite savo bendravimo su Fondo darbuotojais patirtį

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Puikiai

  Labai gerai

  Gerai

  Patenkinamai

  Nepatenkinamai

  11
 • *

  Jei dar turite savo pastebėjimų apie Fondo veiklą, idėjų ar patarimų, juos surašykite žemiau.

  12
 • 13
 • 14
 • 15
 • *
  Saugos kodas
  Įveskite paveikslėlyje matomus simbolius.
  16
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-26